Procesparticipatie

Activiteit
Van 25 april tot 8 juni organiseert Stad en Architectuur de tentoonstelling ‘Bouwen aan samenwonen. Participatie in woonprojecten’.
Activiteit
Architectuur Lokaal organiseert op 14 december een gesprek over burgerinitiatieven en ontwerpkracht, plus een excursie naar een aantal projecten in Noord-Brabant, Nederland.
Nieuws
De gemeenteraad van Gent heeft het ontwerp van de Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent voorlopig vastgesteld op 27 juni 2017. Daarmee komt de opmaak van het nieuwe gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voor Gent in een nieuwe fase. 
Krantenartikel
Bewoners die zelf een pleintje in hun straat onder handen nemen? In de Berchemse Passendalestraat zijn ze er dit weekend aan begonnen. “Het pleintje voldeed niet aan de noden van onze buurt.”
Krantenartikel
D'Hooghe bracht iedereen, van de Antwerpse politici over de Vlaamse administraties tot de actiegroepen, met succes rond de tafel.
Activiteit
Hoe zijn de ideeën van de Gentenaars in de Structuurvisie 2030 (Ruimte voor Gent) verwerkt? De Stad Gent stelt het voorontwerp voor en gaat met je in gesprek.
Krantenartikel
'De inspraak bij en de visie op projecten in Mechelen is vaak ondermaats.' Dat concluderen enkele vertegenwoordigers van buurtcomités, gesteund door raadslid Karel Geys (SP.A).
Krantenartikel
De stad Genk wil Shopping 2 terug op de kaart zetten en leegstand bestrijden. Daarvoor wordt 200.000 euro uitgetrokken.
Activiteit
Burgerparticipatie is een verplicht onderdeel van het ruimtelijk beleid op alle politieke niveaus.
Krantenartikel
Brussel/Hasselt “Laat burgers investeren in erfgoed zodat hun betrokkenheid toeneemt en iconische gebouwen behouden blijven.

Pagina's

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners