Crisis en RO

Het eerste nummer van S+RO in 2011 is gewijd aan ruimtelijke ordening in tijden van crisis :
 

De stad is de afgelopen decennia in een te hoge versnelling gekomen. Mede door de economische crisis hapert en pruttelt de motor van stad en regio. Het is tijd om terug te schakelen naar het tempo van bewoners en gebruikers. Dat vraagt om maatwerk, met oplossingen gebaseerd op regiospecifieke identiteiten. Samen met bewoners, bedrijven en overheden kan de vakwereld opnieuw betekenis geven aan de stedenbouwkundige en planologische professie. Een nieuw bewustzijn is noodzakelijk.
Bron: nirov.nl

Type medium: 

Tijdschriftartikel

Type artikel: 

Themanummer

Tijdschrift: 

Regio: 

Internationale tijdschriftartikels

Datum publicatie: 

donderdag, 7 juli 2011

Jaargang: 

2011

Nummer: 

1

Taal: 

Nederlands

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub