Europa

S+RO wijdt een nummer aan het thema Europa :

In dit thema van S+RO komen twee soorten Europese ruimtelijke ordening aan de orde: de directe (letterlijk grensoverschrijdende) en indirecte. Daadkracht en visie lijken vooral van private en regionale partijen afkomstig, terwijl de nationale overheden vooral langs geopolitieke lijnen hun economische belangen veiligstellen. Maar via de achterdeur van het sectorale beleid maakt Europa wel veel projecten mogelijk of onmogelijk.
Bron: nirov.nl

Type medium: 

Tijdschriftartikel

Type artikel: 

Themanummer

Tijdschrift: 

Regio: 

Internationale tijdschriftartikels

Datum publicatie: 

donderdag, 7 juli 2011

Jaargang: 

2011

Nummer: 

02

Taal: 

Nederlands

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners