Europa per spoor

De opkomst van hogesnelheidstreinen, gekoppeld aan het gebruik van auto of vliegtuig, leidt tot nieuwe visies op stationsgebieden. Zeker in binnenstedelijke gebieden. Een sensibele, gefaseerde vermenging van commerciële en openbare functies en wonen kan ertoe bijdragen dat het stationsgebied een urbaan centrum met een eigen identiteit wordt.

Type medium: 

Tijdschriftartikel

Type artikel: 

Themanummer

Tijdschrift: 

Regio: 

Internationale tijdschriftartikels

Auteur(s): 

Kees Christiaanse

Jaargang: 

2013

Nummer: 

6

Taal: 

Nederlands

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub