Infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling

Een thema over 'Infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling' in het maart-2012-nummer van het Nederlandse tijdschrift De Architect.

"Met de komst van de Structuurvisie ‘Infrastructuur en Ruimte’ als leidend beleidsdocument zijn ruimtelijke ordening en infrastructuur binnen een ministerie ondergebracht. De uitvoeringspraktijk, het ontwerpproces, zowel nationaal als regionaal, is specialistisch verkokerd.
Deze specialisten, verkeerskundigen, civiele ingenieurs, architecten, stedebouwkundigen en landschapsarchitecten denken en handelen vanuit hun specialisme. En dat leidt in de dagelijkse praktijk tot botsingen tussen ontwerpers en aannemers. Ten eerste in de onderlinge communicatie. Daarnaast heeft ieder specialisme een eigen doel.
Een verkeerskundige is opgeleid om in modellen te denken en om vanuit veiligheid en verkeersdoorstroming zijn ontwerpkeuzen te maken. Een stedebouwkundige daarentegen is vooral bezig met de inrichting en vormgeving van de openbare ruimte. De civiele ingenieur handelt vanuit de drie-eenheid rekenen-tekenen bouwen. Denken vanuit specialisatie is ook gemeengoed bij bestuurders en beleidsmakers. Afhankelijk van hun achtergrond of politieke agenda ziet de prioriteitenlijst er anders uit en zijn de keuzen ten aanzien van de openbare ruimte anders."

Type medium: 

Tijdschriftartikel

Type artikel: 

Themanummer

Regio: 

Internationale tijdschriftartikels

Datum publicatie: 

donderdag, 1 maart 2012

Jaargang: 

43

Nummer: 

maart 2012

Taal: 

Nederlands

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub