Leren van het buitenland

Architectuur Lokaal heeft internationaal intensieve contacten met organisaties werkzaam op nationaal beleidsniveau. Met de Vlaams Bouwmeester start Architectuur Lokaal een internationale kennispool over de selectie van architecten en hoe de Europese architectenselcecties beter op elkaar kunnen afgestemd worden. 

Type medium: 

Tijdschriftartikel

Type artikel: 

Artikel

Tijdschrift: 

Regio: 

Internationale tijdschriftartikels

Datum publicatie: 

woensdag, 1 juni 2011

Auteur(s): 

Alex van den Beld

Jaargang: 

2011

Nummer: 

80

Taal: 

Nederlands

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners