Media

Weinigen zullen het idee koesteren dat ooit nog een grote nieuwe stijl zal opkomen. Toch is dat wat Patrick Schumacher nastreeft met zijn tweedelig werk The Autopoiesis of Architecture; A New Framework, A New Agenda.

Ondertitel: 

De Nieuwe Stijl? Het Parametricisme van Patrik Schumacher

Type medium: 

Tijdschriftartikel

Type artikel: 

Artikel

Tijdschrift: 

Regio: 

Internationale tijdschriftartikels

Auteur(s): 

Ton Verstegen

Jaargang: 

2012

Nummer: 

12

Taal: 

Nederlands

Trefwoorden: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub