Naar een nieuw statuut van stedenbouw

In het 13de nummer van Ruimte, het Vakblad van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, staat de Italiaanse professor Bernardo Secchi stil bij de noozaak om het wetenschappelijk statuut van de stedenbouw radicaal te veranderen.

"Met deze bijdrage hoop ik duidelijk te maken waarom de stedenbouw zijn statuut radicaal moet veranderen. Dit is geen manifest, dit zijn zes hypotheses die voortvloeien uit mijn eigen ervaring. Ik probeer ze nader toe te lichten, en doe dat met de nodige twijfels - gedenk mijn 'Club van de Twijfel'..."

Bron: vrp.be

Type medium: 

Tijdschriftartikel

Type artikel: 

Artikel

Tijdschrift: 

Regio: 

Belgische tijdschriftartikels

Datum publicatie: 

donderdag, 19 april 2012

Jaargang: 

2012

Nummer: 

13

Taal: 

Nederlands

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub