Over zand, slib, bagger en grensoverschrijdende metropolitane gebieden

Het Nederlandse tijdschrift Nova Terra wijdt een themanummer aan de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De aandacht gaat onder meer naar de nieuwe bestuurlijke verhoudingen tussen rijk en provincie, naar de sleutelrol van multimodale knooppunten en naar energielandschappen. In 'Over zand, slib, bagger en grensoverschrijdende metropolitane gebieden' schetst Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen de ruimtelijke planvorming in België en Vlaanderen.

Type medium: 

Tijdschriftartikel

Type artikel: 

Artikel

Tijdschrift: 

Regio: 

Internationale tijdschriftartikels

Datum publicatie: 

donderdag, 10 mei 2012

Jaargang: 

2012

Nummer: 

April 2012

Taal: 

Nederlands

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners