Rijk monumentaal patrimonium K.U.Leuven

De Katholieke Universiteit Leuven heeft meer dan honderdvijftig beschermde en historische waardevolle gebouwen in eigendom of in beheer. Ze bepalen in belangrijke mate mee het uitzicht van de stad. Omdat dit monumentaal patrimonium een specifieke aanpak vereist, heeft de K.U.Leuven binnen haar technische diensten een divisie monumenten opgericht.

Ondertitel: 

Bij divisie 'Monumenten' in goed handen

Type medium: 

Tijdschriftartikel

Type artikel: 

Artikel

Tijdschrift: 

Regio: 

Belgische tijdschriftartikels

Datum publicatie: 

donderdag, 1 december 2011

Auteur(s): 

Henri Gielen

Jaargang: 

2011

Nummer: 

6

Taal: 

Nederlands

Trefwoorden: 

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners