Stadscentra in de nieuwe steden

Ook in de groeikernen van de stad ontstaat een nieuw publiek domein. Kunnen zij zich net als de historische stadskernen ontwikkelen tot een gelaagd publiek domein met specifieke identiteit?

Ondertitel: 

Veertig jaar vormgeven aan stedelijkheid

Type medium: 

Tijdschriftartikel

Type artikel: 

Artikel

Tijdschrift: 

Regio: 

Internationale tijdschriftartikels

Auteur(s): 

Like Bijlsma

Jaargang: 

2013

Nummer: 

2

Taal: 

Nederlands

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub