Tussentijd

S+RO, het Nederlandse tijdschrift voor stedenbouw en ruimtelijke ordening, besteedt een themanummer aan het onderwerp 'Tusseltijd'.

Tussentijd, een ‘gat’ in de planvorming waarin, buiten de formele instituties om, alternatieve wijzen van architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening worden uitgeprobeerd. Kraakbolwerken, kunstprojecten of initiatieven van urban pioneers. Zo zag de vakwereld de tussentijd een hele poos. Door crises en veranderende manieren van werken (kleinschaliger, bijvoorbeeld) zijn tijdelijke initiatieven aan de orde van de dag. Wordt de tussentijd het nieuwe instrument voor planvorming, een nieuwe strategie? Niet van ‘stad maken’, maar van ‘stad zijn’?
Bron: nirov.nl

Type medium: 

Tijdschriftartikel

Type artikel: 

Themanummer

Tijdschrift: 

Regio: 

Internationale tijdschriftartikels

Datum publicatie: 

donderdag, 10 mei 2012

Jaargang: 

2012

Nummer: 

02

Taal: 

Nederlands

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub