Uitdagingen te over

In Brussel zijn de sociale woningen niet alleen beperkt in aantal, maar ook in grote of minder grote mate verouderd.

Op dit ogenblik staat de sociale huisvesting in Brussel op een kruispunt. Dat is nog zacht uitgedrukt, want de uitdagingen waarmee deze oude instelling wordt geconfronteerd, zijn legio en zeer uiteenlopend van aard: het grotendeels verouderde patrimonium moet worden vernieuwd, de woningen moeten beantwoorden aan de nieuwe eisen inzake energie en milieu, het aantal woningen moeten worden opgedreven omdat de vraag stijgt (terwijl de beschikbare bebouwbare oppervlakte afneemt), de privésector doet zijn intrede, de huur wordt in tijd beperkt, de woningen dienen te worden verspreid over het hele grondgebied, ook mensen met een gemiddeld inkomen moeten aan bod komen, men streeft naar een sociale mix, etc. Uitdagingen te over dus.

Het dossier bestaat uit vier delen:

Meesterlijk gemeenschappelijk

Gewoon goed

Royale eenvoud

Collectieve identiteiten

Bron: A+ 237, augustus-september 2012.

Type medium: 

Tijdschriftartikel

Type artikel: 

Themanummer

Tijdschrift: 

Regio: 

Belgische tijdschriftartikels

Datum publicatie: 

woensdag, 1 augustus 2012

Auteur(s): 

Nicolas Bernard, Maurizio Cohen, Cécile Vandernoot

Jaargang: 

augustus-september 2012

Nummer: 

237

Taal: 

Nederlands

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub