Ruimtelijke ordening

Activiteit
Verkavelingswijken krijgen het vandaag zwaar te verduren. De dichtheid zou er veel te laag zijn, het woningaanbod te weinig gedifferentieerd, de openbare ruimte te schraal, de ecologische voetafdruk te hoog.
Activiteit
De stad wint aan populariteit, maar niet iedereen kan of wil in de binnenstad wonen.
Activiteit
Programma openingslezing tentoonstelling The Ambition of the Territory. Vlaanderen als ontwerp20u00 - introductie en welkom door Christoph Grafe, Vlaams Architectuurinstituut
Nieuws
De stad Gent keurde de Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent goed. De Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent biedt een vernieuwende ruimtelijke visie op de toekomst van Gent.
Activiteit
Natuurpunt Gent organiseert op 28 maart een voorstelling van de film van Nic Balthazar en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. De film toont hoe we anders kunnen nadenken over wonen en bouwen en over ontwikkeling en mobiliteit.
Activiteit
Nic Balthazar en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck nemen ons mee op een tocht langs Vlaamse wegen, dorpen en steden, op zoek naar vernieuwende ruimtelijke projecten en frisse ideeën over de inrichting van onze leefomgeving.
Krantenartikel
De Vlaamse Confederatie Bouw is de kritiek op 'energieverslindende' alleenstaande woningen beu.
Krantenartikel
Néén. In tegenstelling tot een pak steden en gemeenten in de buurt heeft Gent géén fusieplannen. Wel waar: in 2030 zal Gent 20.000 inwoners meer hebben dan vandaag. En dus zijn er 9.000 extra woningen nodig.
Nieuws
De gemeenteraad van Gent heeft het ontwerp van de Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent voorlopig vastgesteld op 27 juni 2017. Daarmee komt de opmaak van het nieuwe gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voor Gent in een nieuwe fase. 
Krantenartikel
Wonen in Vlaanderen zal nooit meer hetzelfde zijn als in 2018 het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen van kracht wordt. Iedereen naar de steden en de kerngebieden, wordt het motto. De open ruimte en de mobiliteit moeten de winnaars worden.

Pagina's

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners