Wat is het Vlaams Architectuurinstituut?

Het Vlaams Architectuurinstituut is het sectorinstituut voor hedendaagse architectuur. Het is ons streefdoel om het publiek attent te maken op het belang van een goed ontworpen leefomgeving, om het maatschappelijke debat omtrent het ontwerp van gebouwen en steden te stimuleren en om kennis over architectuur te verspreiden.

Het Vlaams Architectuurinstituut is het voornaamste aanspreekpunt voor informatie omtrent Vlaamse architectuur en actuele ontwikkelingen in het architecturale beleid in Vlaanderen. Als sectorinstituut  bieden wij een platform aan voor iedereen die wil bijdragen aan de ontwikkeling van de architectuurcultuur. Wij organiseren tentoonstellingen, lezingen, debatten en architectuurreizen, brengen publicaties uit en coördineren evenementen, zoals het tweejaarlijkse Architectuurboek Vlaanderen en het Festival van de architectuur.

Bovendien vertegenwoordigt het instituut Vlaanderen op internationale evenementen zoals de Architectuurbiënnale in Venetië en beschikt het over een netwerk van architectuurinstituten in Europa en wereldwijd.

Met het Architectuurarchief Vlaanderen heeft het instituut sinds 1 januari 2018 een eigen collectie onder zijn hoede. Het Architectuurarchief Vlaanderen, een samenvoeging van het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven en het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, beheert een collectie architectuurarchieven, brengt architectuurarchieven en vormgevingserfgoed in kaart, geeft er advies over en betrekt via publicaties en tentoonstellingen een breed publiek bij dit erfgoed.
 

Lees hier de volledige missietekst
 

Tweejaarlijkse Festival van de Architectuur

Om de twee jaar organiseert het Vlaams Architectuurinstituut het Festival van de Architectuur, waarop nieuwe ontwikkelingen en actuele debatten aan een breed publiek worden voorgesteld. Meer dan honderd recente projecten, gebouwen en openbare ruimtes worden vrij toegankelijk gemaakt. Rondleidingen, debatten en speciale media-events helpen om bewustwording van de bebouwde leefomgeving op te wekken. Door dit alles is de Dag van de Architectuur een moment van kritische reflectie en van aandacht voor de bijdrage van architectuur aan onze leefomgeving.

Publicaties

Het Vlaams Architectuurinstituut brengt een waaier aan publicaties uit over architectuur in Vlaanderen, en het werk van Vlaamse architecten in het buitenland. Het tweejaarlijkse Architectuurboek Vlaanderen geeft recente tendensen in de architecturale productie weer en formuleert kritische reflecties over de toestand van de architectuur in Vlaanderen en Europa. Catalogi over vooraanstaande en jonge architecten en schrijvers presenteren een dwarsdoorsnede van architectuurpraktijken, van gebouwen en ontwerpen, theoretische bijdragen, onderzoeken en polemische interventies.
De publicatiereeksen van het CVAa verspreiden inhoudelijke en technische kennis over architectuurarchieven in de vorm van handleidingen en archievengidsen, en bieden reflecties over de geschiedenis van de architectuur in Vlaanderen.

Websites

De websites van het Vlaams Architectuurinstituut en het Architectuurarchief Vlaanderen zijn de voornaamste bron van informatie over de hedendaagse architectuurcultuur en het architecturaal erfgoed in Vlaanderen. Ze verschaffen feiten en cijfers, data en details omtrent evenementen en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van architectuur. Ze bevatten lijsten van architectuurinstituten en onderwijsinstellingen en verschaffen informatie over subsidies en financiering voor internationale projecten. Een uitgebreide databank van recente architectuurprojecten is toegankelijk voor het grote publiek.

De website van het Architectuurarchief Vlaanderen biedt een virtuele toegang tot alle geregistreerde architectuurarchieven in Vlaanderen en bevat informatie over instituten, databanken en evenementen over architectuurgeschiedenis en archiefbeheer. Een toolbox en een F.A.Q.-rubriek bieden een steun aan onderzoekers, architectenbureaus en erfgoedorganisaties in hun omgang met architectuurarchieven.

Projectwebsites

www.festivalvandearchitectuur.be
www.schoolmakeninarchitectuur.be
www.wederopbouw.be 
www.braem2010.be

Corporate sponsors

Retail Estates

Project sponsors

Cultural partners

hier niet aan komen aub