Wie is wie

afbeelding van Sofie de Caigny
Sofie De Caigny
Directeur

Sofie De Caigny (1977) is sinds januari 2018 directeur van het Vlaams Architectuurinstitut en is Secretary General van ICAM - International Confederation of Architectural Museums. Daarvoor leidde zij het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven binnen het Vlaams Architectuurinstituut. Ze studeerde Geschiedenis en Cultuurmanagement aan de KU Leuven en de universiteit van Barcelona. In 2002-2006 was ze wetenschappelijk medewerkster aan de KU Leuven waar ze onderzoek deed naar wooncultuur in Vlaanderen. In 2007 verdedigde ze aan de KU Leuven haar proefschrift ‘Bouwen aan een nieuwe thuis. Wooncultuur in Vlaanderen tijdens het interbellum’ dat in 2010 als boek verscheen bij de Universitaire Pers Leuven. Ze publiceerde verschillende artikelen in wetenschappelijke tijdschriften over sociaal-economische geschiedenis, de ontwikkeling van de wooncultuur tijdens het interbellum en de architectuurcultuur in Vlaanderen vanaf de jaren 1980. Ze nam deel aan internationale congressen waar ze lezingen gaf en workshops leidde over architectuurgeschiedenis en over architectuurarchieven. Ze coördineerde een onderzoek en publicaties over de wederopbouwarchitectuur na de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen, was curator van de tentoonstelling en het evenement Renaat Braem 1910 2010 in het internationale kunstcentrum deSingel in Antwerpen. In 2016 cureerde ze de tentoonstelling in het Deutsches Architekturmuseum in Frankfurt over architectuur uit Vlaanderen en Nederland.

Publicatielijst

afbeelding van Tomas Baum
Tomas Baum
Zakelijke leiding


Tomas Baum (1972) is verantwoordelijk voor de zakelijke leiding bij het Vlaams Architectuurinstituut. Na studies filosofie, toegepaste ethiek en internationale politiek schoolde hij zich verder bij in organisatiebeheer. Tomas heeft ervaring in de publieke sector en was werkzaam in beleidsondersteuning, onderzoek, evaluatie, belanghebbendenmanagement en projectbeheer. Hij voerde opdrachten uit voor verschillende internationale organisaties, overheden, lokale besturen en middenveldorganisaties.

afbeelding van Patrick van Lancker
Patrick Van Lancker
Office manager
afbeelding van Miriam Vervliet
Miriam Vervliet
Zakelijke ondersteuning
afbeelding van Egon Verleye
Egon Verleye
Communicatie en PR


Egon Verleye (1983) is verantwoordelijk voor de communicatie en de persrelaties van het Vlaams Architectuurinstituut. Hij studeerde kunstwetenschappen en journalistiek aan de universiteiten van Gent en Leuven. In 2011 was hij communicatiemedewerker voor de Dag van de architectuur en auteur van de bijhorende Knack Weekend-special. Daarna werkte hij vier jaar als freelance journalist en redacteur voor diverse media. Sinds 2015 is hij voltijds aan de slag bij het Vlaams Architectuurinstituut. 

afbeelding van Bart Tritsmans
Bart Tritsmans
Hoofd tentoonstellingen

Bart Tritsmans (1985) is hoofd tentoonstellingen bij het Vlaams Architectuurinstituut. Hij studeerde geschiedenis en journalistiek aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven. Hij gaf van 2008 tot 2015 les aan de Universiteit Antwerpen en behaalde in 2014 een doctoraat in de geschiedenis (Universiteit Antwerpen) en de ingenieurswetenschappen (Vrije Universiteit Brussel) met een studie over de historische evolutie van stedelijke groenruimtes. Zijn doctoraat werd gepubliceerd bij de Universitaire Pers Leuven in 2016 onder de titel Bomen zijn waardevolle bijkomstigheden. Hij publiceert artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en bundels, geeft lezingen op internationale congressen en doceert over architectuur(geschiedenis) en stedelijke ruimte. Hij was co-curator van de tentoonstelling Ensembles, Architectuur en Ambacht (2016) en is in 2018 als gastdocent verbonden aan de Universiteit Antwerpen.

afbeelding van Nino Goyvaerts
Nino Goyvaerts
Productie tentoonstellingen

Nino Goyvaerts (1989) staat in voor de productie van de tentoonstellingen van het Vlaams Architectuurinstituut. Na zijn studies Kunstwetenschappen aan de Universiteit Gent heeft hij acht jaar ervaring kunnen opdoen met het maken van tentoonstellingen in binnen- en buitenland.

afbeelding van Ilse Degerickx
Ilse Degerickx
Hoofd publicaties

Ilse Degerickx studeerde in 1997 af als architect aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Sint-Lucas Gent. Aansluitend volgde ze een opleiding communicatiewetenschappen aan de Universiteit Gent. Ze werkte als architect voor de Universiteit Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen. Ze is verantwoordelijk voor de publicaties bij het Vlaams Architectuurinstituut.

afbeelding van Petrus Kemme
Petrus Kemme
Projectmedewerker
afbeelding van Kristyna De Schryver
Kristyna De Schryver
Projectmedewerker

Kristýna De Schryver behaalde in 2013 een bachelor in de architectuur en civiele techniek aan de Czech Technical University in Praag en in 2015 een master in de architectuur aan de TU Delft. Na haar studies werkte ze voor de tentoonstellingsafdeling van BOZAR in Brussel. Sinds maart 2016 is ze projectmedewerker tentoonstellingen en publicaties bij het Vlaams Architectuurinstituut.

afbeelding van Rosan Meijer
Rosan Meijer
Festival van de architectuur
afbeelding van Wim Lowet
Wim Lowet
Archivaris

Wim studeerde Oude Geschiedenis en geschiedenisleerkracht aan de KULeuven. In 2012 behaalde hij zijn diploma Archivistiek & hedendaags documentbeheer aan de VUB met een verhandeling over digitaal archiveren. Sinds februari 2013 is hij archivaris en projectleider bij het Vlaams Architectuurinstituut.

afbeelding van Sara Truyts
Sara Truyts
Archivaris
afbeelding van Nina Serulus
Nina Serulus
Projectleider

Nina Serulus (1988) studeerde Kunstwetenschappen en Design Cultures aan de KU Leuven en de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2016 verdedigde ze haar doctoraat Design & Politics. The Public Promotion of Industrial Design in Postwar Belgium (1950-1986) aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Sinds 2017 is ze projectleider bij het Vlaams Architectuurinstituut. Als research fellow is ze verbonden aan de onderzoeksgroep Architecture, Interiority, Inhabitation (A2I) van het departement architectuur aan de KU Leuven. Nina Serulus cureerde ook verschillende designtentoonstellingen. Ze is onder andere curator van Panorama: A History of Modern Design in Belgium (2016-2017) in opdracht van het ADAM Brussels Design Museum, en co-curator van Night Fever. Designing Club Culture 1960 – Today (2018), een co-productie van het Vitra Design Museum en het ADAM Brussels Design Museum.

Publicatielijst

afbeelding van Wim Luyckx
Wim Luyckx
Collectiebeheerder
afbeelding van Dirk Laureys
Dirk Laureys
Collectiebeheerder
afbeelding van Stefaan Grieten
Stefaan Grieten
Collectiebeheerder

Stefaan Grieten (1963) is sinds januari 2018 collectiebeheerder van het Vlaams Architectuurinstituut. Daarvoor was hij sinds 1989 wetenschappelijk medewerker van de Dienst Erfgoed van het Provinciebestuur van Antwerpen sinds 2002 staflid van het  Architectuurarchief Provincie Antwerpen. Hij studeerde Kunstwetenschappen aan de KU Leuven en voltooit in 2018 een doctoraat over de materiële cultuur van Erard de la Marck, prins-bisschop van Luik (KU Leuven). Hij publiceert sinds 1988 wetenschappelijke bijdragen over iconografie in de Zuid-Nederlandse kunst, chinoiseries, art nouveau in Antwerpen en kunst en architectuur in het prinsbisdom Luik in de vroege 16de eeuw. In 2002 was hij coördinator van een wetenschappelijke publicatie over interculturaliteit in de westerse architectuur. Hij was medecurator van verschillende tentoonstellingen van het Architectuurarchief: Bouwen in Beeld (2004), Het Architectuurarchief belicht (2008) en Modellenwerk (2014). Hij is tevens bestuurslid van de Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis, en in die hoedanigheid publiceert hij over bouwkundig erfgoed en monumentenzorg in Antwerpen.

afbeelding van Gwenny Dhaese
Gwenny Dhaese
Archivaris
afbeelding van Johan Helssen
Johan Helssen
Collectiemedewerker
afbeelding van Erik Wils
Erik Wils
Collectiemedewerker
afbeelding van Jeff Ysebaert
Jeff Ysebaert
Collectiemedewerker
afbeelding van liliane.vandenheede
Liliane Vandenheede
Sponsoring en externe relaties
afbeelding van Kaat Verdickt
Kaat Verdickt
Coördinator architectuurarchief
afbeelding van Els De Schutter
Els De Schutter
Website en documentatie

Corporate partners

Retail Estates

Cultural partners

hier niet aan komen aub