Project

Sociale huisvesting

De archieven van sociale huisvestingsmaatschappijen zijn belangrijk cultureel erfgoed. Ze bevatten unieke informatie over de geschiedenis van de sociale woningbouw. Het zijn ook belangrijke bronnen om het sociaal beleid, architectuurgeschiedenis, restauratie- en renovatie mee te onderzoeken.

Sociale huisvesting

Databank

Ben je op zoek naar archieven rond sociale huisvesting? Het VAi bracht het cultureel erfgoed en archieven van sociale huisvestingsmaatschappijen in kaart. Deze kennis is ontsloten via de VAi Archiefhub.

Infosessie

Het VAi organiseerde op 5 mei 2008 in samenwerking met het Rijksarchief Hasselt en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) een infosessie omtrent het 'beheer van archieven' bij sociale huisvestingsmaatschappijen in het auditorium van de VMSW in Brussel. Uitgangspunt is dat veel SHM’s geconfronteerd worden met een enorm archief aan projecten en dossiers, en bij wijze van spreken door het bos de bomen niet meer zien. Deze infosessie biedt de SHM’s een handleiding om dit archief meer te structureren en een onderscheid te maken tussen wat wettelijk verplicht is te bewaren, wat waardevol is, en wat bijkomstig.

Projectenoverzicht

Ontdek meer projecten van het VAi.


Ga naar alle projecten