Integrale veldanalyse van het cultureel erfgoed van stoel tot stad

Integrale veldanalyse van het cultureel erfgoed van stoel tot stad

Met dit rapport werpt het Kenniscentrum van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) een licht op het erfgoed van onze ontworpen omgeving. Het focust op de domeinen architectuur, stedenbouw, bouwbedrijf en vormgeving.

De veldanalyse maakt een stand van zaken van het cultureel erfgoed van onze ontworpen omgeving. Ze is opgebouwd rond de vragen: Wie produceert dit erfgoed? Waar vind je dit erfgoed? Welke uitdagingen en opportuniteiten vormen zich rond dit erfgoed? Hoe ziet de toekomst eruit?

Het rapport geeft een overzicht van de toestand van dit erfgoed, brengt hiaten en huidige trends in kaart en wijst op kansen en noden die errond ontstaan. Die inzichten vertalen zich in een aantal aanbevelingen voor erfgoedbeheerders, dienstverleners en beleidsmakers. Daarnaast maakt deze veldanalyse ontwerpers en onderzoekers wegwijs in ontwikkelingen van de ontwerpdiciplines en de bewaarplaatsen van het cultureel erfgoed.

De integrale veldanalyse probeert de verschillende dynamieken en complexiteiten binnen het erfgoed van stoel tot stad vast te leggen. Ze brengt bestaande kennis in kaart, maar biedt tegelijkertijd een aantal lenzen om in te zoomen op de toekomst van dit erfgoed in Vlaanderen en Brussel.

Lees meer over het de uitdagingen van het bewaren van vormgevingserfgoed in de case van het pilootproject nalatenschap Lucien De Roeck.

 • AUTEURS:

  Sofie De Caigny, Delphine Vanoverberghe, Floriske van Gennip, Wim Lowet, Eva Weyns, Tine Poot en Bram De Maeyer voor VAi

 • REDACTIE:

  Marianne Thys

 • VORMGEVING:

  Spoor Oost ontwerp

 • AANTAL PAGINA'S:

  109

 • TAAL:

  NL

 • PUBLICATIEJAAR:

  2024