Publicaties

Met zijn publicaties wil het Vlaams Architectuurinstituut ook als uitgever het maatschappelijke debat over wat architectuur is en kan zijn, voeden én uitdagen. Naast het tweejaarlijkse Architectuurboek Vlaanderen maken we boeken naar aanleiding van tentoonstellingen, architecturale oeuvres, onderzoek of relevante actuele thema's.

In de kijker

Filter