Anonieme bevraging in het kader van het Architectuurboek Vlaanderen N°16

In het Architectuurboek Vlaanderen N°16 (2024) besteedt de redactieraad aandacht aan het werkveld van architecten in Vlaanderen en Brussel. We willen met name ingaan op werkcondities en verloning, gender en diversiteit. In het kader daarvan verzamelen we graag informatie bij de projecten die in het boek zullen verschijnen.

Om inzicht te krijgen in de achtergrond van de projecten in het Architectuurboek Vlaanderen N°16 vragen we u om onderstaande vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 15 à 20 minuten in beslag.

  • Gelieve 'nvt' in te vullen bij vragen die voor uw project of bureau niet van toepassing zijn.
  • Gelieve 'weet ik niet' in te vullen bij vragen waarop u het antwoord niet heeft.

Alle informatie wordt anoniem verwerkt. Onze bedoeling is om een overzicht van alle verzamelde gegevens en de daaruit volgende inzichten op te nemen in het Architectuurboek Vlaanderen N°16, niet om specifieke gegevens van individuele projecten of bureaus uit te lichten.

Gelieve uw antwoorden uiterlijk maandag 24 juni 2024 om 23u59 in te zenden.

Projectgunning en -vergoeding

Open Oproep/WinVorm/Wedstrijd/Ontwerperspoule/Design-and-Build/...
bv. vergoeding voor uitwerking ontwerpvoorstel na een eerste selectieronde
in euro, excl. btw
In verhouding tot de bouwsom/forfaitiar/...
ja/nee (eventueel korte toelichting)

Bureausamenstelling

MVX 
MVX 
MVX 
MVX 
MVX 
MVX 
MVX 
MVX 
MVX 
MVX 
MVX 
MVX 
MVX 
MVX 
Voor zover u weet: Laat mensen zelf aangeven of ze zichzelf hieronder rekenen.
Voor zover u weet: Laat mensen zelf aangeven of ze zichzelf hieronder rekenen.
Voor zover u weet: Laat mensen zelf aangeven of ze zichzelf hieronder rekenen.
Voor zover u weet: Laat mensen zelf aangeven of ze zichzelf hieronder rekenen.
Voor zover u weet: Laat mensen zelf aangeven of ze zichzelf hieronder rekenen.

Verloningsbeleid

Richtlijnen Orde van Architecten/Interne loonschaal/...

Tot slot