The Ambition of the territory. Vlaanderen als ontwerp

Press release
© A land never 2012 by Joost Grootens
Copyright

Opening architectuurtentoonstelling en atelier

AWJGGRAUaDVVTAT

The Ambition of the Territory presenteert Vlaanderen als een laboratorium om een nieuw ontwerpprincipe uit te testen. Eeuwen van consumptie van land en verspreide verstedelijking hebben geleid tot een fijnkorrelige, horizontale mix van functies. De verspreide verstedelijking wordt al te vaak beschouwd als de antithese van de duurzame en compacte stad. Maar wat als het ideaal van de compacte stad – en met dit ideaal het onderscheid tussen stad en open landschap – niet aangepast is aan de Vlaamse realiteit? Wat als Vlaanderen geen land is van compacte steden? Het nooit geweest is?

In plaats van het territorium te confronteren met een onbereikbaar planningsideaal, gaat het collectief AWJGGRAUaDVVTAT op zoek naar een positief project voor Vlaanderen. Door onze (mentale) kaart van het territorium te hertekenen, en diep in het fijnmazige verstedelijkte landschap te duiken, kunnen we het potentieel van het territorium naar boven halen. Ontwerpend onderzoek toont aan hoe synergieën kunnen ontstaan en winsten kunnen worden geboekt door de verschillende gebruiken van land aan elkaar te koppelen, in plaats van ze via de planning van elkaar te scheiden. De koppelingen tussen bestaande of toekomstige programma’s en ruimtegebruiken zijn de hefboom om van een niet-duurzaam consumptielandschap te evolueren naar een ruimtelijk metabolisme. Door middel van coproducties tussen sectoren en actoren kunnen we de verspreide verstedelijking omvormen tot een duurzame, metropolitane regio.

Ateliers ‘Vlaanderen als ontwerp’. Naar een gedeelde ontwerpagenda

In deSingel neemt The Ambition of the Territory de vorm aan van een atelier. De komende maanden zullen experts, beleidsverantwoordelijken, ontwerpers en andere burgers intensief discussiëren, debatteren en ontwerpen. deSingel wordt een werkplaats voor ontwerpend onderzoek waar de ambitie van het Vlaamse territorium concreet gestalte krijgt.
Op het programma staan onder meer master classes, een internationaal ontwerpatelier, een lezing en een studiedag. Op 13 december 2012 komt de Britse architecte Carolyn Steel, auteur van Hungry City. How Food shapes our lives naar deSingel voor een lezing. En op 8 januari 2013 – finissage van de tentoonstelling – vindt de studiedag Vlaanderen als ontwerp plaats en wordt het boek ‘The Ambition of the Territory. Vlaanderen als Ontwerp’ voorgesteld.

Meer info en updates binnenkort op www.vai.be

Programma openingsavond tentoonstelling The Ambition of the territory

Donderdag 4 oktober, 20u00

Internationale Kunstcampus deSingel, Blauwe zaal

20u00 - introductie en welkom door Christoph Grafe, Vlaams Architectuurinstituut
20u10 - toespraak Peter Swinnen, Vlaams Bouwmeester
20u20 - toespraak Isabel Jacobs, kabinetschef Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
20u30 - introductie tentoonstelling door de curator van de tentoonstelling Joachim Declerck,AWJGGRAUaDVVTAT, Architecture Workroom Brussels


Curatoren AWJGGRAUaDVVTAT (Architecture Workroom Brussels, Joost Grootens, GRAU, architecten De Vylder Vinck Taillieu, Ante Timmermans), Video Roul Van Tour, fotografie Dieuwertje Komen

Productie Vlaams Architectuurinstituut, deSingel Internationale Kunstcampus en team Vlaams Bouwmeester in opdracht van Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege.