Project

Grafisch ontwerp na 1945

Sinds 2013 ontplooit het Kenniscentrum van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) een bredere dienstverlening rond het erfgoed van het ontwerp van de gebouwde omgeving, waaronder ook grafische vormgeving. Er is voor het erfgoed van grafische vormgeving, geen vangnet in de vorm van een professionele erfgoedinstelling. Het VAi-kenniscentrum helpt het veld door het erfgoed in kaart te brengen en kennis rond archiefzorg te delen.

Grafisch ontwerp na 1945