Project

Sociale huisvesting

De archieven van sociale huisvestingsmaatschappijen zijn belangrijk cultureel erfgoed. Ze bevatten unieke informatie over de geschiedenis van de sociale woningbouw. Het zijn ook belangrijke bronnen om het sociaal beleid, architectuurgeschiedenis, restauratie- en renovatie mee te onderzoeken.

Sociale huisvesting