Project

Wederopbouw

Met het project Wederopbouw deed het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) in 2008 en 2009 onderzoek naar de archieven over de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek. Het project vertrok vanuit de probleemstelling dat het homogene beeld van dorpen en steden in de Westhoek steeds meer onder druk komt te staan door aanpassingen aan de noden van de 21e eeuw. Het speelde in op de vraag naar historisch bronnenmateriaal die leeft bij architecten, stedenbouwkundigen, erfgoedzorgers, bewoners enzovoort wanneer ze ontwerpen of inspanningen willen doen om het erfgoed te behouden.

Wederopbouw