Hulpmiddelen

Voor het uitvoeren van een oral history project dienen een aantal regels in acht te genomen te worden. Hier vindt u enkele hulpmiddelen.

Algemene informatie

Algemene informatie voor mondelinge geschiedenis vindt u op de website van FARO, steunpunt voor cultureel erfgoed.

Datamodel Mondelinge Bronnen

Het project CEST stelde een datamodel voor mondelinge bronnen op. Dit model is gebaseerd op een aantal praktijkvoorbeelden en schema's voor de beschrijving van registraties van interviews en andere geluidsopnames, die werden gecreëerd in het kader van historisch onderzoek en/of erfgoedwerking.

Het model werd opgesteld vanuit de vaststelling dat mondelinge bronnen vaak onvoldoende en ongestructureerd beschreven worden, waardoor ontsluiting en hergebruik in een andere context worden bemoeilijkt. Met dit initiatief biedt CEST een model aan waarmee (1) eisen worden opgesteld met betrekking tot de minimale beschrijvingselementen van een mondelinge bron, en (2) hiervoor een gestandaardiseerd, uitwisselbaar schema aanbieden. De definitieve versie van het model zal verspreid worden via de projectwebsite.

Modelvragenlijst voor interview architect

Het CVAa stelde een modelvragenlijst op, die als structuur kan dienen bij het voorbereiden van een interview met een architect. Je kan deze vragenlijst hier raadplegen.