Bouwbedrijf: Archieven en collecties

Er is momenteel nog geen omvattend overzicht van welke archieven waar bewaard worden. In samenhang met de beperkte onderzoeksinteresse in het verleden legden weinig archiefinstellingen zich gericht toe op dergelijke bedrijfsarchieven. Toch kunnen we een aantal belangrijke vindplaatsen in publiek toegankelijke collecties aanwijzen.