Bouwbedrijf: Archieven en collecties

Er is momenteel nog geen omvattend overzicht van welke archieven waar bewaard worden. In samenhang met de beperkte onderzoeksinteresse in het verleden legden weinig archiefinstellingen zich gericht toe op dergelijke bedrijfsarchieven. Toch kunnen we een aantal belangrijke vindplaatsen in publiek toegankelijke collecties aanwijzen.

Bouwbedrijfsarchieven in publiek toegankelijke collecties

Het verzamelen van bedrijfsarchieven behoorde in een bepaalde periode tot het collectieprofiel van het Rijksarchief. In die periode kwamen ook verschillende bouwgerelateerde archieven binnen in de collectie en nam het Rijksarchief informatie over bedrijfsarchieven (zowel overgedragen archieven als archieven bewaard bij bedrijven zelf) op in bedrijfsarchievengidsen, zoals

  • Buntinx, Jeroen, Gids van bedrijfsarchieven in Vlaams-Brabant, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2001. (Gidsen 54)
  • Coppejans-Desmedt, Hilda, Gids van de Bedrijfsarchieven bewaard in de openbare depots van België, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1975. (Overzichten 5)
  • Coppejans-Desmedt, Hilda e.a., Bedrijfsarchieven toegankelijk voor het publiek in België. Supplement op de "Gids van de bedrijfsarchieven bewaard in de openbare depots van België", Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1998. (Gidsen 41)
  • Dehaeck, Sigrid; Derwael, Joachim, Gids van bedrijfsarchieven in de provincie West-Vlaanderen, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2008. (Gidsen 68)
  • Dehaeck, Sigrid; Vancoppenolle, Chantal (inleiding), Gids van bedrijfsarchieven in de provincie Oost-Vlaanderen, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2011. (Gidsen 76)
  • Dehaeck, Sigrid; Vancoppenolle, Chantal (inleiding), Gids van bedrijfsarchieven in de provincie Oost-Vlaanderen (Ebook), Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2014. (Gidsen 85)
  • Devos, Greta e.a., Gids van bedrijfsarchieven en archieven bij werkgevers-, werknemers- en beroepsverenigingen in de provincie Antwerpen. Resultaten van twee enquêtes gehouden door het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis, UFSIA, Universiteit Antwerpen, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2002. (Gidsen 59)
  • Vancoppenolle, Chantal, Bedrijfsarchieven. Hedendaagse tijd, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1999. (Zoekwijzers 7)
  • Verschaeren, J., Inventarissen van bedrijfsarchieven, Algemeen Rijksarchief Brussel, 2003. (Inventarissen Rijksarchief te Beveren 82).

Deze gidsen zijn geografisch opgevat, per provincie, en niet per bedrijfstak of discipline.

Daarnaast zijn er initiatieven geweest van andere spelers, zoals het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen.

Verder bleven er bedrijfsarchieven bewaard in provinciale archieven en in stadsarchieven. De Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen bewaart bijvoorbeeld enkele archieven van aannemers en materiaalleveranciers, die beknopt beschreven zijn in Archiefpunt, net zoals het Gentse stadsarchief De Zwarte Doos.

Soms bewaren ook lokale heemkundige kringen archieven van lokale bouwbedrijven.