Digitalisering architectuurtijdschriften: rapport en evaluatie