Digitalisering Belgische architectuurtijdschriften

Het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) digitaliseerde in 2013-2016 zes Belgische architectuurtijdschriften in samenwerking met de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Universiteitsbibliotheek UGent en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

In 2013 diende de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, in samenwerking met het Vlaams Architectuurinstituut, de Universiteitsbibliotheek UGent en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, een aanvraag in bij het Fonds Baillet Latour. Dit fonds trekt jaarlijks een budget uit om bij te dragen tot het behoud, de restauratie en revaluatie van belangrijke elementen van Belgisch roerend erfgoed met internationale faam. Hiervoor werkt het fonds nauw samen met de Koning Boudewijnstichting, die zelf al meer dan twintig jaar actief is op het vlak van restauratie en revaluatie van het erfgoed.

Met de steun van het Fonds Baillet Latour konden zes Belgische architectuurtijdschriften uit de periode voor de Tweede Wereldoorlog worden gedigitaliseerd, met name L'Émulation, L'Habitation à bon marché, Bâtir, L'Ossature métallique, Bulletin des métiers d'art en Bouwkunst en wederopbouw. De keuze van de tijdschriften werd bepaald door hun architectuurhistorische belang en de aanwezigheid van een volledige reeks in de collecties van de partnerbibliotheken.

In de aanloop van het digitaliseringsproject bracht het VAi in 2012 binnen- en buitenlandse experten en bibliothecarissen samen op een expert meeting. Het digitaliseringsproject was tot slot een leertraject voor het VAi en haar partners. Tips en advies voor digitaliseringsprojecten kun je vinden in het kennisdocument dat we opstelden na het digitaliseringsproject.

De zes tijdschriften voorgesteld

Tijdens de projectinitiatie werden aanvankelijk drie tijdschrifttitels vooropgesteld voor digitalisering: Bâtir, L'Habitation à bon marché en L'Émulation. Een belangrijke factor in deze keuze was het hoge gebruikspotentieel van de tijdschriften. Alle drie waren het bijzonder invloedrijke titels, zodat ze veel worden geraadpleegd door onderzoekers en studenten. Het veelvuldig gebruik van het materiaal had echter een grote impact op de conditie van de tijdschriften. Daarnaast beschikten de twee partnerbibliotheken over de volledige collecties van deze tijdschriften.

Tijdens het project werd het mogelijk om drie andere tijdschrifttitels aan het project toe te voegen: L'Ossature Métallique, Bulletin des métiers d'art en Bouwkunst en wederopbouw.