Project

Maquettes

Maquettes behoren vaak tot de pronkstukken van architectuurhistorische tentoonstellingen. Als visuele en tastbare representaties van de ontworpen omgeving zijn ze communicatief erg sterk en spreken ze een breed publiek aan. Ze kunnen nooit het echte gebouw of ontwerp helemaal vervangen, maar toch zijn ze een dankbaar hulpmiddel van architecturale representatie. Tegelijk zijn maquettes ook meer dan enkel voorstellingen van gebouwen, het zijn culturele objecten met een eigen geschiedenis en cultuurhistorische betekenis.

Maquettes