Project

Maquettes

Maquettes behoren vaak tot de pronkstukken van architectuurhistorische tentoonstellingen. Als visuele en tastbare representaties van de ontworpen omgeving zijn ze communicatief erg sterk en spreken ze een breed publiek aan. Ze kunnen nooit het echte gebouw of ontwerp helemaal vervangen, maar toch zijn ze een dankbaar hulpmiddel van architecturale representatie. Tegelijk zijn maquettes ook meer dan enkel voorstellingen van gebouwen, het zijn culturele objecten met een eigen geschiedenis en cultuurhistorische betekenis.

Maquettes

Er gaat veel geld en energie naar de creatie van maquettes bij ontwerpers en opdrachtgevers van gebouwen of stedenbouwkundige ingrepen, zonder dat er altijd wordt stilgestaan bij de duurzaamheid van de inspanningen. Eens een tentoonstelling of het presentatiemoment voorbij, is het lot van de maquettes vaak onbestemd, zeker wanneer er zoals in Vlaanderen geen overkoepelend beleid is. En dat terwijl maquettes nog een heel leven voor zich kunnen hebben.

Binnen het project maquettes zoekt het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) naar manieren om betrokkenen in dialoog te doen treden en stappen te zetten naar een overkoepelend beleid. Hiervoor is een overzicht nodig van wat er zoal bewaard wordt in publieke en private collecties, is er inzicht nodig in drijfveren en productieproces bij het vervaardigen van maquettes en is er nood aan prospectie om in te schatten welke plaats maquettes in toekomstige archiefoverdrachten zullen innemen.

Een laatste uitsmijter...

Het VAi liet voor het Symposium Maquettes drie films maken over het wondere ontstaansproces van maquettes. We willen ze je hier niet onthouden.

Projectenoverzicht

Ontdek meer projecten van het VAi.


Ga naar alle projecten