Project

Renaat Braem 1910 2010

Renaat Braem (1910-2001) was niet alleen een begenadigd architect die beeldbepalende gebouwen van het naoorlogse modernisme realiseerde. Hij
had een tomeloos sociaal engagement en een scherpe pen. Originele schetsen, collages en bouwtekeningen tonen Braems enorme tekentalent en
de sterke verbeeldingskracht waarmee hij zijn ideeën gestalte gaf.In 2010 zou Renaat Braem 100 zijn geworden. Aanleiding genoeg om het gebouwde en geschreven werk van deze spraakmakende architect te herontdekken. Samen met verschillende partners vierde het Vlaams Architectuurinstituut deze verjaardag uitgebreid.

Renaat Braem 1910 2010