18/9 - Avond van de Architectuur / Architectuurboek Vlaanderen en het Bouwmeesterdebat

Kavelwoning tichel gent architecten de vylder vinck taillieu foto harry gruyaert 20p3
Copyright
18 september 2014 - 19 september 2014
deSingel internationale kunstcampus
Antwerpen

Op donderdag 18 september verwelkomen we u heel graag op de Avond van de Architectuur. We presenteren het nieuwe Architectuurboek Vlaanderen 'Architectuur middenin', we openen met u de fototentoonstelling door Magnumfotograaf Harry Gruyaert en we voeren het Bouwmeesterdebat met vertegenwoordigers uit verschillende geledingen van de Vlaamse architectuur. De Avond wordt een ontmoetingsmoment met een avondvullend programma voor architecten, bouwheren, opdrachtgevers, studenten, ...

Programma

Op de Avond van de Architectuur speelt de architectuur zelf de hoofdrol. Het Architectuurboek Vlaanderen nr. 11, Architectuur middenin toont hoogstaande architectuur die sterk verankerd is in het dagelijkse leven. Deze architectuur is een antwoord op verscheidene urgente maatschappelijke eisen, maar blijft zelfbewust van zijn eigen architecturale kwaliteit.

De opdracht: het bouwmeesterdebat
De huidige architectuur- en bouwcultuur ontstond niet vanzelf en is ondenkbaar zonder een doelbewust architectuurbeleid. Hierbij heeft het Team Vlaams Bouwmeester een sleutelrol gespeeld in het scherp definiëren van de publieke architectuuropdracht en moet dit met elke nieuwe opdracht blijven (kunnen) doen. De recente beslissing van de regering Bourgeois om het bouwmeesterschap ingrijpend te hervormen heeft geleid tot een grote ongerustheid in de architectuursector. 'Use me' zette Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen in zijn ambitienota: maak van de expertise en het talent van de bouwmeester en zijn team goed gebruik. Tijdens het bouwmeesterdebat ligt de focus op deze "gebruikers" van het bouwmeesterschap: een burgemeester, een projectontwikkelaar, een ontwerper, de beroepsverenigingen, ... Hun stellingen, noden en ongerustheden worden geanalyseerd door een panel en in een bredere context geplaatst. Vandaag willen we met dit bouwmeesterdebat interpreteren, niet polariseren, zodat duidelijk is waarom het bouwmeesterschap en de architectuur, die hierdoor beïnvloed is, een aanzienlijke, maar nog steeds onderschatte maatschappelijk betekenis heeft.
sprekers: Piet Van Cauwenberghe (architect en zaakvoerder Abscis architecten, namens de beroepsverenigingen NAV en BVA), Luc Martens (burgemeester Roeselare en voorzitter VVSG), Lode Waes (CEO Van Haerents Development), An Fonteyne (ir. architect en zaakvoerder noAarchitecten), Christoph Grafe
panel: Tom Avermaete (hoogleraar architectuur TU Delft, redactielid Jaarboek Architectuur Nederland), Leo Van Broeck (professor, founding partner Bogdan & Van Broeck), Rob Cuyvers ( professor en voorzitter vakgroepraad ARK, universiteit Hasselt)

De opening: Architectuur middenin door Harry Gruyaert
Goede architectuur geeft al zijn kwaliteiten niet onmiddellijk prijs. Wat voor mensen uit het vak evident is, is voor de gebruiker of passant niet meteen herkenbaar. Daarom vroegen we aan een buitenstaander deze architectuur in beeld te brengen. Harry Gruyaert, een man die wereld heeft gezien, vertelt hoe hij zijn land van afkomst opnieuw heeft ontdekt door deze architectuur. Toont zijn blik ook een architectuur die de ontwerpers meer doet zien? Meer info tentoonstelling

Het gedacht: Architectuurboek Vlaanderen N°11. Architectuur middenin
Wat te denken van de architectuur die op een podium wordt gezet? Waarin onderscheidt deze architectuur zich van het bouwen van alle dag, waarom is ze bovendien van een internationaal niveau? En hoe komt zo'n redactie tot nieuwe inzichten die pas mogelijk waren na een uitgebreide prospectie? Daarover praten Christoph Grafe (hoofdredacteur), Aslı Çiçek en Oswald Devisch (redactieleden) met elkaar. Maarten Delbeke, architectuurrecensent en eerste lezer van het boek, geeft zijn gedacht.
Gesprek met redactieleden Chirstoph Grafe, AslI Ciçek en Oswald Devisch en reactie van Maarten Delbeke (hoogleraar architectuurtheorie en -geschiedenis en eerste lezer van het boek).

Jeroen Roppe is presentator en praat het geheel aan elkaar, Steffie Van Cauter verbeeldt de avond aan elkaar.

Vergeet u niet in te schrijven en kom zeker ruimschoots op tijd want het aantal plaatsen zijn beperkt.

Praktisch

 • DATUM:
  18.09.2014
 • OPEN:
 • LOCATIE:
  deSingel internationale kunstcampus
 • STRAAT:
  Desguinlei 25
 • STAD:
  Antwerpen
 • POSTCODE:
  2018
 • ORGANISATOR:
  Vlaams Architectuurinstituut
 • TELEFOON:
  + 32 3 242 89 70
 • E-MAIL (PUBLIEK):
  info@vai.be