Klankbordgroep

Als inhoudelijke ondersteuning van zijn werking doet het VAi beroep op een klankbordgroep. Die groep van experten ondersteunt en inspireert op een inhoudelijk niveau. Door kritische vragen te stellen werkt de klankbordgroep ook als kwaliteitskamer. De leden dragen de missie van het VAi mee uit en versterken het draagvlak.

Leden van de klankbordgroep

 • Behrang Mousavi, hoofd Collectie bij Het Nieuwe Instituut
 • Leen Meganck, hoofd Onderzoek bij Onroerend Erfgoed Vlaanderen
 • Dimitri Minten, architect bij RE-ST architecten
 • Marc Jacobs, professor Erfgoedstudies aan de Universiteit Antwerpen
 • Sergio Figueiredo, professor Architectuurgeschiedenis en -theorie aan de Technische Universiteit Eindhoven
 • Veerle Wallebroek, coördinator bij Cemper
 • Nele Hendrickx, directeur van het Letterenhuis
 • Evelien Pieters, architect en projectleider bij Ar-Tur
 • Mechthild Stuhlmacher, architectuurcritica en architect bij Korteknie Stuhlmacher architecten
 • Javier Gimeno, professor Design Vrije Universiteit Amsterdam
 • Katrien Embrechts, adjunct stadsbouwmeester bij Team Stadsbouwmeester Antwerpen
 • Hildegarde Vangenechten, expert Publiekswerking bij FARO