Uit het Architectuurboek Vlaanderen N°11 - Grindbakken Oude Dokken in Gent van Melsens Gigante
Copyright
SARAH MELSENS IR. ARCHITECT - GENT

Grindbakken Oude Dokken

De ontwerpstrategie van een lichte verbouwing met geen enkele intentie om een gebouw te produceren, is het meest letterlijk terug te vinden in het ontwerp voor het in onbruik geraakte grindbakken in het stadsontwikkelingsproject Oude Dokken. Sarah Melsens en Roberta Gigante veranderden ze in een abstract landschap van witte muren – een formele, betonnen tuin op het water – die door een groot aantal straatkunstenaars en curatoren kan worden gebruikt.

De oude grindbakken aan Dok Noord, vlak bij de blauwe kraan, kregen een tweede leven. Met enkele gerichte ingrepen toverden architecte Sarah Melsens en kunstenares Roberta Gigante ze om tot een originele ontmoetingsruimte voor de huidige buurtbewoners én de toekomstige bewoners van de Oude Dokken.

De betonnen grindbakken, die tot voor kort dienden om zand en grind van schepen op vrachtwagens over te laden, vormen een typische verwijzing naar het industriële verleden van de Oude Dokken. De Stad Gent en het Gents Stadsontwikkelingsbedrijf sogent, die de omgeving de komende jaren ombouwen tot een nieuwe woonwijk aan het water, willen ze dan ook absoluut in de toekomstplannen voor het gebied inpassen.

Enkele beperkte aanpassingen maken van de bakken nu al een leuke ontmoetingsruimte voor de buurt. Met steeds kleiner wordende openingen in de tussenwanden creëerden ontwerpers Sarah Melsens en Roberta Gigante één vlot toegankelijk wandelparcours doorheen de verschillende bakken. Zo ontstaat een aaneenschakeling van ruimtes waarvan de buurt volop gebruik kan maken. Een hellend vlak aan de ene kant en een trap aan de andere maken de bakken voor iedereen makkelijk bereikbaar.

In elke bak zijn nutsvoorzieningen, zoals water en elektriciteit, beschikbaar. Zo kunnen ze perfect worden ingezet als polyvalente buitenkamers voor activiteiten en evenementen. Een toneelvoorstelling, een expositie, een sportwedstrijd, een picknick, een rommelmarkt of een concert: de heringerichte grindbakken zijn vrij te gebruiken door iedereen die dat wil. Een laag reflecterende witte verf maakt dat de muren maximaal kunnen worden benut voor tentoonstellingen en projecties. Ze plaatst het geheel bovendien mooi in contrast met de omgeving.

De ontwerpopdracht voor de grindbakken maakte deel uit van de Meesterproef van de Vlaams Bouwmeester. Met deze procedure wil de Bouwmeester jonge ontwerpers en kunstenaars de kans geven met een overheid in zee te gaan en zo vertrouwd te raken met de overheid als opdrachtgever. Tegelijk worden bouwheren gestimuleerd om met jong talent samen te werken voor hun publieke opdrachten.

Fragment uit het Architectuurboek Vlaanderen N°11 - auteur Christoph Grafe

Dit gebouw is gepubliceerd in het Architectuurboek Vlaanderen editie 2014. Architectuur middenin. De tekst werd ons aangeleverd door het architectuurbureau.

Projectdetails

TYPE GEBOUW:
LOCATIE:


Dok Noord

9000 Gent

België

DATUM VOLTOOID:

01-09-2012

PERMALINK:

Meer gebouwen