Publicatie

De Afgelegde Weg. De negentiende-eeuwse gordel van Antwerpen 1993-2023

Naar aanleiding van de tentoonstelling De Afgelegde Weg wordt er een portfolio gepubliceerd in de vorm van een handgemaakte doos met daarin een essay, kaarten en losse platen met foto’s.

De Afgelegde Weg. De negentiende-eeuwse gordel van Antwerpen 1993-2023