Vacature

Doctoraatsbursaal gezocht voor het FWO-project 'Meaning and Material'

De Faculteit Architectuur van de KU Leuven (www.arch.kuleuven.be) biedt opleidingen aan in interieurarchitectuur, architectuur, stedenbouw & ruimtelijke planning, en een educatieve master ontwerpwetenschappen. Deze vacature kadert in het FWO-onderzoeksproject “Betekenis en Materiaal. Naar een multidisciplinaire evaluatie van naoorlogse kerkdaken in een context van adaptief hergebruik”, onder leiding van Prof. Stephanie Van de Voorde (VUB) en Sven Sterken (KU Leuven). In dit project zijn twee PhD-posities opgenomen.

Onderzoek

Het onderzoek bestudeert de hausse in de kerkbouw in België tijdens de jaren 1960, met bijzondere aandacht voor de nieuwe bouwmaterialen en constructiemethoden die werden gebruikt in de dakconstructies van deze gebouwen, zoals gelamineerd hout, voorgespannen beton of stalen 'ruimtekaders'. Dergelijke constructies maakten grote, open ruimtes mogelijk en werden vaak zichtbaar gelaten als een expliciet teken van moderniteit. Vandaag hangt de toekomst van deze kerkgebouwen steeds meer af van hun herbestemmingsmogelijkheden. Maatregelen om de stabiliteit of de energieprestatie van deze constructies te verbeteren brengen echter vaak hun historische betekenis, erfgoedwaarde en ruimtelijke kwaliteiten in gevaar. Daarom leent dit onderzoek methoden en concepten uit de constuctiegeschiedenis, erfgoed, bouwpathologie en architectonisch ontwerp, gecombineerd met empirisch onderzoek en kritische reflectie, met als doel 1) te illustreren hoe structurele innovatie heeft bijgedragen aan de typologische vernieuwing van de kerkbouw in de jaren zestig; 2) de diagnose en herstel van materiaaldefecten in hun dakconstructies te vergemakkelijken; 3) de traditionele erfgoedcriteria te herinterpreteren, rekening houdend met de specificiteit van naoorlogse gebouwen; en 4) richtlijnen te ontwikkelen om ze aan te passen aan de technische en functionele uitdagingen van de toekomst, met respect voor hun specifieke esthetische, ruimtelijke en structurele aspecten.