Erfgoed

Expert meeting / Digitalisering van architectuurtijdschriften

Samen met partnerbibliotheken en de Dienst Monumenten & Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseerde het CVAa op 26 juni 2012 een expert meeting rond het digitaliseren van Belgische architectuurtijdschriften.

Expert meeting / Digitalisering van architectuurtijdschriften
Copyright

Deelnemers

Deelnemers aan deze bijeenkomst waren Philippe Charlier (Directie Monumenten en Landschappen, Brussels Hoofdstedelijk Gewest), Audrey Contesse (A+), Julie Coppens (Directie Monumenten en Landschappen, Brussels Hoofdstedelijk Gewest), David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek), Sofie De Caigny (Centrum Vlaamse Architectuurarchieven), Alice Gérard (Directie Monumenten en Landschappen, Brussels Hoofdstedelijk Gewest), Sophie Ham (Koninklijke Bibliotheek, Den Haag), Bert Lemmens (Packed), Irène Lund (Faculté d’Architecture ULB-Horta-La Cambre), Ingrid Mayeur (ULB), Annelies Nevejans (CVAa), Cecilia Paredes (Directie Monumenten en Landschappen, Brussels Hoofdstedelijk Gewest), Philippe Rivière (Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Paris), Luc Schokkaert (KADOC-KU Leuven), Krysia Sobieski (Bibliothèque Saint-Luc, Faculté d’Architecture UCL), Marcel Van den Heuvel (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience Antwerpen), Ellen Van Impe (CVAa), Inge Van Nieuwerburgh (UGent Universiteitsbibliotheek), Henk Vanstappen (Packed), Alexis Wielemans (Bibliotheek Onroerend Erfgoed, Vlaamse Overheid).

Lastenboek

Op deze meeting werd een voorstel van lastenboek voor digitalisering van architectuurtijdschriften door Annelies Nevejans voorgelegd en werd feedback gevraagd aan de verzamelde experten. Dit lastenboek werd voorafgaandelijk voorgelegd aan de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, waar al expertise bestaat over digitalisering van tijdschriften.

Programma

Vier grote punten stonden op het programma:

1. Mogelijke doelstellingen en motivaties voor een digitaliseringsproject

2. Lastenboek

3. Ontsluiting en valorisatie

4. Project management

Met de verzamelde feedback zoekt het CVAa partners om een dergelijk project gefinancierd te krijgen. Het duurzaam langetermijnbewaren van de digitale bestanden moet daarbij mee begroot worden, omdat dit een blijvende kost zal zijn.