Oproep

Meer dan 100 cultuurkenners gezocht voor beoordelingscommissies Kunsten

Elke subsidieronde beoordeelt een pool van beoordelaars de honderden dossiers die binnen het Kunstendecreet ingediend worden. Deze pool bestaat momenteel uit ruim 300 professionals uit het kunstenveld, maar heeft nood aan versterking. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media zoekt ruim 125 extra beoordelaars en 10 voorzitters met diverse expertises en achtergronden om het huidige en toekomstige kunstenlandschap actief mee vorm te geven. Ben je geïnteresseerd? Lees dan snel verder of schrijf je in voor de infosessie!

Nood aan uitbreiding en extra expertise

Uit de evaluatie van de beoordeling van de werkingssubsidies, en uit de praktijkervaring, blijkt dat twee zaken moeten verhogen, namelijk:

  • de expertise voor een aantal (sub)disciplines en niches, waaronder:
    • muziek (hiphop, r&b, dance, slam, rap, oude muziek, barok, elektronische muziek)
    • beeldende kunst (fotografie)
    • vormgeving (grafisch design, textielontwikkeling)
    • theater (muziektheater en kinder- en jeugdtheater)
  • het aantal actieve leden en de diversiteit in kennis en achtergrond

Door de pool van experten aan te vullen, zorgt het Departement Cultuur, Jeugd en Media voor voldoende beoordelaars en voldoende expertise om de groeiende instroom van subsidieaanvragen kwaliteitsvol te blijven behandelen.

Wie zoeken ze?

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media zoekt beoordelaars die, hoewel niet noodzakelijk actief in de kunstensector, wel kennis en voeling hebben met de (sub)discipline waarvoor ze kandideren. Doel is om projecten en beurzen te beoordelen volgens de criteria van het Kunstendecreet, waarbij de beoordelaars naast het dossier ook hun expertise gebruiken. Ze denken daarbij aan profielen met artistieke kennis of voldoende zakelijke, management- en publieksbereikkennis. Ook personen die vanop een afstand naar de sector kijken – maar uiteraard wel voldoende sectorkennis hebben – komen in aanmerking.

Daarnaast zoeken ze voorzitters met vergadercompetenties die zowel fysieke als digitale vergaderingen kunnen leiden, iedereen in gelijke mate aan het woord laten, discussies kunnen afronden en conclusies kunnen formuleren.

Bij het departement waarderen ze diversiteit en willen ze onze beoordelingscommissies verrijken met uiteenlopende perspectieven. Jouw unieke achtergrond, los van cultuur, beperking, genderidentiteit, geloofsovertuiging, seksuele oriëntatie of leeftijd, is een waardevolle toevoeging.

Webinar op dinsdag 25 juni

Op dinsdag 25 juni 2024, om 12 uur, organiseert het Departement Cultuur, Jeugd en Media een online infosessie. Tijdens dit webinar lichten ze de rollen van beoordelaar en voorzitter binnen het Kunstendecreet toe en krijg je de kans om vragen te stellen. Kan je niet aanwezig zijn? De infosessie wordt opgenomen, zodat je deze later kunt bekijken.

Maak je al deel uit van de pool? Dan moet je niet opnieuw kandideren. Je blijft benoemd, maar je mag zeker aan de infosessie deelnemen of deze oproep verder verspreiden.

Gepubliceerd op 12 juni 2024