Cursus / workshop

Schrijftafels projectsubsidies en beurzen Kunstendecreet

Wil je een aanvraag voor een projectsubsidie of een beurs binnen het Kunstendecreet indienen op 15 september 2023? Heb je een duidelijk plan maar moeite met schrijven? Nood aan een klankbord en wil je even van gedachten wisselen met andere kunstenaars en experten? Of heb je vragen over het KIOSK-format? Kom dan werken aan je dossier tijdens onze schrijftafels in verschillende Vlaamse steden! Kunstenpunt organiseert een reeks schrijftafels in juli en augustus. Op 4 juli is het Vlaams Architectuurinstituut aanwezig als expert en helpen we jou bij je dossier.