Lezing / congres

Studiedag Historisch Interieur en Design

De studiedagen Historisch Interieur en Design willen een forum bieden en een stimulans betekenen voor het wetenschappelijk onderzoek in België naar de geschiedenis van het interieur en design. De volgende editie vindt plaats op 29 april.

Interieur en design

Onder interieur en design worden verstaan publieke en private historische interieurs, en diverse vormen van designgeschiedenis, gaande van gebruiksvoorwerpen, objets d’art en industrieel design, over grafische vormgeving, tot textiel- en modegeschiedenis. De klemtoon ligt op België/ de Lage Landen als bijzonder rijk doch nog grotendeels onontgonnen studiegebied, doch niet exclusief. Het gaat vooral om (kunst)historisch onderzoek, maar ook andere onderzoeksdisciplines, incl. meer technische en interdisciplinaire studies, soms met een grote relevantie voor de erfgoedsector, zijn welkom, alsook artistiek ontwerpend onderzoek. Sprekers zijn zowel senior als junior onderzoekers, uit academia en het werkveld.

Open Oproep

De Studiedag Historisch Interieur en Design is de verderzetting van de Studiedagen Historisch Interieur, georganiseerd sinds 2000. Sinds 2017 wordt de jaarlijkse studiedag georganiseerd door de UGent-VUB-onderzoeksgroep The Inside Story: Kunst, interieur en architectuur 1750-1950 (ThIS). De studiedag vindt plaats in Het Pand in Gent, normaliter iedere tweede donderdag na het Paasverlof (België), doorgaans einde april. Er is een continue open oproep (call for papers) voor voorstellen voor de volgende studiedag (met deadline telkens op 11 november).

Programma 29.04.2023

09.30: Ontvangst

10.00: Marjan Sterckx (UGent): Verwelkoming

10.10: Voormiddagprogramma

Julie De Groot (UAntwerpen): For Public Elegance and Private Comfort? ‘Luxe’ objecten in de interieurs van stedelijke middengroepen in zestiende-eeuws Brugge

Sara Wieman (UvA): ‘‘Tot vorderinge en onderhout.” Het stedelijk beleid ten aanzien van de Leidse fusteinnering (1580-1610)

Aagje Gosliga (Universiteit Leiden): “Chose nouvelles.” Enkele aspecten van zuidelijke invloed op behangerswerk in de noordelijke Nederlanden

Răzvan-Iulian Rusu (UU): “Landzaten en vreemdelingen.” Material, Political and Global Aspects of the Painting in the Grand Staircase of Paleis Het Loo

12.15: Intermezzo: Maude Bass-Krueger (UGent) en Karen Van Godtsenhoven (UGent): presentatie van de onderzoeksgroep Revers – Belgian Fashion Research Network

12.30: Middagpauze: broodjeslunch (optioneel)

13.30 Namiddagprogramma I

Bart Nuytinck (UGent): Stijlkamers in het Belgisch privé-interieur tussen 1850 en 1914: functionaliteit, klasse-emulatie en Escapisme

Emma Cloet (Regie der Gebouwen): Restauratie van de zalen van het circuit 19-20e eeuw in het Museum Kunst en Geschiedenis, Jubelpark, Brussel

Tom Packet (VUB): Kunst, ambacht en industrie: de Belgische deelname aan de Louisiana Purchase Exposition in 1904

15.00: Pauze (koffie & thee)

15.30 Namiddagprogramma II

Heleen van Acker (UAntwerpen) en Charlotte Rottiers (KU Leuven): Gender, interieur en diplomatieke representatie: Julie Marie Mercier en de Belgische legatie te Parijs (1904-1910)

Jelrik Hupkes (Universiteit van Uppsala): Funkis aan de Heizel: Een analyse van de architectuur en decoratieve kunsten van het Zweeds paviljoen op de wereldtentoonstelling van 1935 te Brussel.

16:30: Afsluiting met aperitief

Praktisch

  • DATUM:

    27.04.2023

  • LOCATIE:

    Het STAM, Gent