Oproep

Summerschool 2023 Fietsprojecten van de toekomst

Van 11 tot 22 september organiseren het Team Vlaams Bouwmeester en Fietsberaad Vlaanderen de summerschool Fietsprojecten van de toekomst. Samen met studenten willen ze aan de slag met concrete projecten. Via ontwerpend onderzoek verkennen ze de ruimtelijke en maatschappelijke kansen en uitdagingen: wat als de fiets centraal komt te staan in de mobiliteit van de toekomst?

Thema's

Er wordt rond drie thema's gewerkt:

  • wonen en de fiets
  • de fietsroute
  • fietsen parkeren in een stationsomgeving.

De beelden die door de studenten worden vervaardigd, zijn bedoeld om het gesprek met lokale besturen en studiebureaus te voeden en hen uit te dagen. Welke rol en plaats krijgt de fiets in het ontwerp van de publieke ruimte, de woonomgeving en het station van de toekomst?


Programma

Maandag 11 september

Kennismaking en inleiding tot de opdracht door Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs, Wout Baert (Fietsberaad Vlaanderen), Sofie Verraest (UGent), Gert Van Echelpoel (UAntwerpen) en Stefan Bendiks (Artgineering).

De drie ontwerpthema’s en locaties worden toegelicht door:

  • Annekatrien Verdickt (Architectuurplatform Terwecoren Verdickt, Filter Café Filtré Atelier): wonen en de fiets – Tervuursevest 15, Leuven
  • Joris Van Damme (Provincie Vlaams-Brabant): de fietsroute – fietssnelweg F361 tussen Kortrijk en Roeselare
  • Sven Huysmans (The New Drive): fietsen parkeren – stationsomgeving Turnhout

De startbeelden van de sites worden aangeleverd door fotograaf Michiel De Cleene.

Dinsdag 12 september
De studenten bezoeken samen met de experten elk hun site met de vraag tegen woensdagmiddag per site een eerste insteek te presenteren.

Woensdag 13 september
In de voormiddag bereiden de studenten hun eerste korte presentatie voor, die in de namiddag wordt toegelicht aan de experten. Annelies De Nijs, Glenn Lyppens, Aglaée Degros en Erik Wieërs versterken het expertenteam.

Donderdag 14 en vrijdag 15 september
Er wordt gewerkt in het Atelier Bouwmeester onder begeleiding van Gert Van Echelpoel en Stefan Bendiks.

Maandag 18 september
Er wordt de ganse dag gewerkt in het Atelier Bouwmeester. Feedback van vorige atelierbegeleiding wordt verwerkt. In de voormiddag zal Sofie Verraest een workshop begeleiden die focust op de teksten in relatie tot het thema. ’s Avonds gaan we samen op restaurant.

Dinsdag 19 september
In de voormiddag bereiden de studenten hun tweede presentatie voor, die in de namiddag wordt toegelicht aan de experten. Annelies De Nijs, Glenn Lyppens, Aglaée Degros en Erik Wieërs versterken opnieuw het expertenteam.

Woensdag 20 september
Er wordt de ganse dag gewerkt in het Atelier Bouwmeester. De feedback van de experten wordt verwerkt. De scenografie voor de tentoonstelling in het Atelier Bouwmeester wordt verder uitgewerkt. De definitieve ‘fietsprojecten van de toekomst’ worden digitaal ingediend.

Donderdag 21 september 2023
In de voormiddag worden de beelden afgedrukt, in de namiddag worden de negen fietsprojecten van de toekomst opgesteld in een tentoonstelling in het Atelier Bouwmeester. ’s Avonds wordt de tentoonstelling feestelijk geopend door Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs en Wout Baert (Fietsberaad Vlaanderen).

Praktisch

De summerschool vindt plaats in het Atelier Bouwmeester van 11 tot 22 september 2023.
De studenten werken in duo’s en onderzoeken welke toekomstbeelden rond de drie thema’s kunnen worden ontwikkeld. Het Team Vlaams Bouwmeester en Fietsberaad Vlaanderen hebben per ontwerpthema een project geselecteerd. Er werken telkens drie studentenduo’s aan één ontwerpthema. Ze vertrekken daarbij van foto’s van de locatie en een analyse met inhoudelijke input over het thema. Beide worden aangeleverd door het Team Vlaams Bouwmeester en Fietsberaad Vlaanderen.
De deelnemers aan de summerschool worden begeleid door Stefan Bendiks (Artgineering) en Gert Van Echelpoel (UAntwerpen). Verschillende experts en ervaringsdeskundigen zullen hen versterken en gedurende de week aansluiten. De resultaten worden gepresenteerd in een tentoonstelling en voorgesteld op een studiedag in 2024.

Wie kan deelnemen?

De studenten kandideren in duo’s, waarvan minstens één student een ontwerpopleiding volgt (landschapsarchitectuur of architectuur). De tweede student kan een opleiding volgen in stedenbouw, geografie, kunsten, grafische vormgeving, antropologie, filosofie, sociologie,… of mobiliteitswetenschappen.

Beide studenten zitten of starten in het derde, vierde of vijfde jaar tijdens het kalenderjaar 2023. Zowel studenten die vanaf september in het derde jaar zitten als studenten die dan al afgestudeerd zijn, komen in aanmerking.
Sterke ontwerpers en ruimtelijke denkers gezocht!

Stel je kandidaat!

Heb jij interesse om deel te nemen aan de summerschool ‘Fietsprojecten van de toekomst’? Bezorg je portfolio (3 A4’s) via het interesseformulier via deze link.
Deadline verlengd tot vrijdag 14 juli 2023, 11 uur.

Je portfolio omvat:

  • korte cv’s van elk van beide kandidaten (max. 1 A4)
  • een presentatiebeeld (render, gemanipuleerde foto, collage…) van een eigen studentenproject (max. 1 A4)
  • een motivatienota of statement (max. 1 A4).

Uit de inzendingen zal door het Team Vlaams Bouwmeester en Fietsberaad Vlaanderen een selectie gemaakt worden van negen duo’s.
De studenten worden hiervan op de hoogte gebracht op maandag 31 juli 2023. Deelname aan de summerschool is gratis.