Cursus / workshop

Terugblik: Wiki Women Design-schrijfsessies

Sinds de start van Wiki Women Design vonden 11 schrijfsessies plaats. Ondanks de uitdagingen die de coronapandemie met zich meebracht, werd dankzij de creativiteit en flexibiliteit van onze projectpartners steeds een oplossing gezocht om de schrijfsessies toch te laten doorgaan en erg mooie resultaten te bereiken. Geert Van Pamel, de voorzitter van Wikimedia Belgium, bood steeds de nodige expertise en ondersteuning om deze workshops tot een goed einde te brengen.

Hieronder vind je een terugblik op de Wikipedia edit-a-thons.

Terugblik: Wiki Women Design-schrijfsessies
Copyright

Digital Student Editions

Net na het startschot van Wiki Women Design, eind oktober 2020, sloeg de tweede coronagolf toe. Meteen werd gezocht naar een alternatieve oplossing voor de geplande fysieke workshops. De eerste schrijfsessies werden noodgedwongen volledig via online vergaderplatformen georganiseerd.

Gelukkig hadden alle betrokkenen, van de WWD-projectpartners tot deelnemers aan de sessies, ondertussen enkele maanden ervaring met de digitale alternatieven voor sociale bijeenkomsten. Bij de allereerste sessies, die doorgingen in december 2020 met KASK, KU Leuven, UGent (Digital Student Edition #1, 11 december 2020) en UAntwerpen (Digital Student Edition #2, 14 december), brachten we iedereen samen via Google Meet.

Zoals bij alle schrijfsessies, focusten deze deelnemende instellingen op hun expertisegebeid of regio. In het geval van de Digital Student Edition #1 focusten studenten van prof. Hilde Heynen (KU Leuven) zich op hedendaagse architecten, die van prof. Marjan Sterckx (UGent) op ontwerpers uit de belle-époque en de studenten van Sara De Bondt (KASK) op profielen uit het grafisch ontwerp, de illustratie en de kunstpublicatie. Voor de Digital Student Edition #2 bereidden de studenten van prof. Lara Schrijver (UAntwerpen) artikels voor over figuren uit de hedendaagse architectuur in België.

Faculté d'architecture La Cambre Horta & Docomomo

In een derde digitale workshop gingen studenten van de Faculté d’architecture La Cambre Horta (ULB) aan de slag. Ze doken tijdens de Semaine d’innovation pédagogique in de geschiedenis van hun eigen opleiding. Ze onderzochten vrouwen die deel uitmaken van de geschiedenis van La Cambre en een invloed hadden gehad op het Belgische architectuur-, design- en kunstlandschap. Onder begeleiding van professoren Véronique Boone, Irene Lund en Maurizio Cohen deden de studenten onderzoek in verscheidene archieven – zoals C.I.V.A. en UfvAB – en bibliotheken – zoals La Cambre Horta en Rosa – en trokken ze door de stad om de realisaties van de ontwerpers die ze kozen te fotograferen.

Tijdens deze schrijfweek zorgde prof. Hilde Heynen ook voor een lezing over Sybil Moholy-Nagy en voerde ze met Apolline Vranken (ULB & L’architecture qui dégenre), Florencia Cardoso (KU Leuven & ULB) en de docenten van La Cambre Horta een debat over vrouwen in de architectuur.

Design Museum Gent

Naarmate de coronamaatregelen versoepelden, zochten de projectpartners naar oplossingen om de schrijfsessies toch fysiek te laten doorgaan. Eva Van Regenmortel en Marie Becuwe kwamen met een creatieve oplossing voor de sessies in het Design Museum Gent: de deelnemers kregen een plekje gespreid over de museumzalen.

De eerste sessie in het Design Museum Gent (21 april) was gericht op vrouwelijke profielen die opgenomen waren in het Nationaal Documentatiecentrum voor de Kunstambachten, dat deel uitmaakt van de collectie van het Museum en dat documentatie over verschillende actoren in de visuele kunst in de jaren 1950 in België bevat. De tweede sessie in het Design Museum in samenwerking met Flanders DC (16 juni) was gericht op hedendaagse designers.

Museum voor Kunst en Geschiedenis

Voor de sessie in het Museum voor Kunst en Geschiedenis in Brussel (15 mei) werkten we samen met Klara Herremans en conservatoren Werner Adriaenssens en Ria Verstappen, om een sessie op te bouwen rond de collectie en het onderzoek van het museum: de kunstvereniging Arts de la Femme, vrouwen in de institutionele geschiedenis van musea in België en de kant- en kostuumcollectie van het museum.

Vlaams Architectuurinstituut

Voor de in-house workshop aan het Vlaams Architectuurinstituut (20 mei) redigeerden we een dagje over vrouwen die een impact hebben of hadden op het Belgische architectuurlandschap; van de praktijk tot het onderzoek en het onderwijs.

UHasselt, Z33, Hogeschool PXL, Modemuseum Hasselt

De volgende dag bundelden we de krachten met de UHasselt, Z33, Hogeschool PXL, Modemuseum Hasselt (21 mei) om een sessie te realiseren over Limburgse ontwerpers. Hiervoor hadden studenten van de UHasselt de documentatie over deze onderwerpen voorzien.

AR-TUR en de Kempense erfgoedcellen

Net voor de zomer hadden we nog twee schrijfsessies. Een eerste in samenwerking met Evelien Pieters van AR-TUR en de Kempense erfgoedcellen Erfgoed Noorderkempen, Kempens Karakter, Berg en Nete, Erfgoedcel k.Erf, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en cultuurcentrum De Warande (21 juni). Bij deze sessie lag de focus op vrouwen die een impact hadden gemaakt op de ontworpen omgeving in de Kempen.

Modemuseum Hasselt, MoMu Antwerpen en Éperon d'Or Izegem

De week daarna (28 juni) organiseerden Karolien De Clippel en Anaïs Huyghe van het Modemuseum Hasselt in samenwerking met MoMu Antwerpen en de Éperon d’Or Izegem een sessie over Belgische modevrouwen. Deelnemers kregen er ook een rondleiding doorheen de tentoonstelling Activewear van co-curator Eve Demoen.

Matrimony Days

Ter gelegenheid van de Brusselse Matrimony Days, die Apolline Vranken en Rosalie Lefèbvre (L’architecture qui dégenre) organiseren om cultureel erfgoed van vrouwen in Brussel in de kijker te zetten, organiseerde het Vlaams Architectuurinstituut samen met L’architecture qui dégenre, Design Museum Brussels, de Faculté d’architecture La Cambre Horta (ULB) en Wikimedia Belgium een allerlaatste schrijfsessie. L’architecture qui dégenre en de Faculté d’architecture voorzagen profielen van vrouwen die een impact hebben gehad op het Belgische architectuurlandschap; Terry Scott stelde een lijst samen van ontwerpers die deel uitmaken van de collectie van het Design Museum Brussels; en het Vlaams Architectuurinstituut focuste zich op hedendaagse (interieur)architecten, beleidsmaker en onderzoekers.

Resultaten

De deelnemers van Wiki Women Design bestonden uit een indrukwekkend publiek van vrijwilligers, studenten, ontwerpers, onderzoekers en projectpartners. In totaal redigeerden, vertaalden en/of corrigeerden 250 deelnemers ongeveer 220 Wikipedia-artikels.

We zijn bijzonder trots op dit collectieve resultaat!