Wonen in Meervoud

Wonen in Meervoud
Copyright

Enkele tijd geleden lanceerde de Vlaamse overheid een campagne om groepswoningbouw als haalbaar en kwaliteitsvol alternatief voor het individuele bouwen te promoten. Deze campagne, die de naam ‘Wonen in Meervoud’ kreeg, bestond tot voor kort uit een website/communicatieplatform, een architectuurprijs, een reeks rondetafelgesprekken en een aantal bezoeken aan groepswoningbouwprojecten. Nu is daar ook de publicatie Wonen in Meervoud. Groepswoningbouw in Vlaanderen. 2000-2010 bijgekomen.

De publicatie brengt een uitgebreide selectie uit de meer dan 120 inzendingen van de Wonen in Meervoud-architectuurprijs en vult deze aan met enkele interessante voorbeelden van groepswoningbouw in Vlaanderen uit het verleden en een aantal inspirerende voorbeelden uit andere Europese landen. Daarbij komen zowel appartementsgebouwen, geclusterde eengezinswoningen als verbouwingsprojecten van bijvoorbeeld fabrieksgebouwen aan bod, en wordt er gekeken naar zowel binnengebieden in de stad als naar ontwikkelingen in landelijke woonuitbreidingsgebieden. Drie vragen lopen als een rode draad door het boek: Wat is de meerwaarde van goede architectuur voor het wonen in meervoud? Op welke manier is het wonen in meervoud tot stand gekomen? Hoe beleven de bewoners het wonen in meervoud?

Karina Van Herck en Bruno De Meulder stonden in voor de samenstelling van het boek, Marie-Françoise Plissart tekent voor de fotografie. Plannen, tekeningen en schetsen ten slotte maken de gebouwen inzichtelijk.

Praktisch

 • SAMENSTELLING:
  Karina Van Herck en Bruno De Meulder
 • AANTAL PAGINAS:
  207
 • TAAL:
  NL
 • ISBN:
  978 90 8506 7887