Actoren | Dienst voor Oorlogsschade

Situering

De Dienst voor Oorlogsschade was een van de eerste instellingen die in 1917 gecreëerd werden om de kwestie van de oorlogsschade te bestuderen. Hij moest praktische oplossingen voorbereiden op wetgevend en administratief vlak en toezien op de uitvoering ervan. Hij werd opgericht binnen het Ministerie van Justitie, maar kort daarna overgeheveld naar het nieuwe Ministerie van Staathuishoudkundige Zaken (het latere Ministerie van Economische Zaken). Hij behandelde de schadedossiers in de periode voordat de aanvraag en de vaststelling van schade geregeld was door de wetten van 23/10/1918 en 10/05/1919. Hij was ook belast met het nazicht van de vonnissen.

Plaats van deze actor in het gemeentelijk wederopbouwarchief

Hoewel de Dienst voor Oorlogsschade een belangrijke plaats innam in de afhandeling van de schadedossiers, zijn er in het gemeentearchief weinig documenten van terug te vinden, op een aantal omzendbrieven met richtlijnen na. De dienst staat wel vermeld als betrokken instantie op de Landbouwherstellingscontracten, naast het Ministerie van Landbouw en Openbare Werken.

Bibliografie

  • Beknopte bekendmaking nopens den Dienst der Verwoeste Gewesten, 1919-1921.
  • Baillieul, Jean-Marie, ‘Recht op herstel? De Belgische regering staat op de rem bij het vergoeden van de geteisterden’, in: Baert, Koen e.a., Ieper, de herrezen stad, De Klaproos en In Flanders Fields Museum, Koksijde, 1999, pp. 24, 49, 51.
  • Neumann, Christel, ‘De Dienst der Verwoeste Gewesten en zijn historisch kader’, in: Notebaert, Alexandre; Neumann, Christel; Vanden Eynde, Willem, Inventaris van het archief van de Dienst der Verwoeste Gewesten, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1986, p. 38.

Selectie van stukken die met deze actor in verband staan