Architectuurwedstrijden algemeen

Begrippen prijs(vraag) en wedstrijd

In de literatuur worden verschillende termen gebruikt voor architectuurwedstrijden. Gewoonlijk wordt het onderscheid prijs – (ontwerp) wedstrijd of prijsvraag gehanteerd.

Ontwerpers krijgen een prijs (award) voor een bijzonder project of idee of als bekroning van hun carrière. Om deel te nemen aan deze prijskamp schrijven de ontwerpers zich ofwel in met een gerealiseerd project of een uitgewerkt idee, of worden ze door een jury voorgedragen of geselecteerd. In een wedstrijdreglement worden de deelnemingsvoorwaarden opgelijst.

Bij een (ontwerp)wedstrijd of prijsvraag start de deelnemer pas na zijn inschrijving met het uitwerken van de opdracht. Deze opdracht is nauwkeurig omschreven in het wedstrijdprogramma dat elke deelnemer ontvangt na zijn inschrijving. Tegen de deadline dient de deelnemer een uitgewerkt idee of ontwerp in. Dit idee of ontwerp kan al dan niet leiden tot uitvoering. In de meeste wedstrijden is anonimiteit de regel. Wedstrijden kunnen in één of twee trappen georganiseerd worden.

Open Oproep

In 1999 besliste de Vlaamse Regering tot de aanstelling van een Vlaams Bouwmeester. Als eerste bouwmeester zette bOb Van Reeth sterk in op de procesbegeleiding en responsabilisering van de publieke opdrachtgevers. In 2000 stelde hij het systeem van de Open Oproep in als formule om tot een ontwerp voor een publieke opdracht te komen om tegemoet te komen aan de bezorgdheden die leefden in de decennia voordien.

Kwaliteitskamers

De Open Oproep kende een groot succes met ongeveer 700 projecten doorheen de 20 jaar, met een variëteit aan opgaves, schaalgrootte, opdrachtgevers en architecturale oplossingen. Dat neemt niet weg dat de Open Oproep niet de enige formule van publiek opdrachtgeverschap was vanaf 2000. Diverse overheden organiseerden eigen architectuurwedstrijden, of bleven zonder competitie projecten gunnen. Daarbij groeide de afgelopen 20 jaar op verschillende beleidsniveaus het idee van de kwaliteitskamer. In de stad Antwerpen gaf hier als eerste gestalte aan. In de architectuurnota van de Stad Antwerpen uit 1996 wordt de aanstelling van een Stadsbouwmeester benoemd. Deze functie zou instaan voor de kwaliteitsbewaking van de bijdrage van de ontwerpdisciplines aan de ontwikkeling van de stad, met inbegrip van stedenbouw, architectuur, monumentenzorg, openbare ruimte en welstand. Eind 1999 werd de eerste stadsbouwmeester aangesteld voor de periode 2000-2004. Na een evaluatie werd in 2005 besloten om de stadsbouwmeester te verankeren in de stedelijke diensten, met een eigen mandaat en team ter ondersteuning.

WinVorm

Rond de eeuwwisseling zag ook WinVorm – West-Vlaanderen in Vorm – het licht. De oproepen van WinVorm zijn opgevat als architectuurwedstrijden waarbij West-Vlaamse publieke opdrachtgevers begeleid worden bij de selectie van een ontwerper voor hun projecten. Het belang van de kwaliteitsbewaking van het proces en het faciliteren van het gesprek over de kwaliteit van de ontwerpen is een belangrijk onderdeel van WinVorm. De voorbije decennia zagen ook andere intercommunale, provinciale of stedelijke kwaliteitskamers het licht, waaronder die van Interwaas, Vlaams-Brabant, Gent of Mechelen. Hoewel de werkwijze lokaal kan variëren, is de essentie dat de architecturale kwaliteit en maatschappelijke meerwaarde van ruimtelijke projecten wordt geambieerd en gefaciliteerd, al dan niet in de vorm van een wedstrijd.