Bestaand onderzoek over bouwbedrijf

Hoewel de aandacht voor architecten en architectuurstijlen lang het onderzoek domineerde, bestaat er zeker ook onderzoek met een andere insteek en over andere betrokkenen bij het bouwproces.

Zonder een exhaustief overzicht te geven van het bestaande onderzoek, wijzen we graag op enkele Belgische voorbeelden van onderzoeksaandacht voor constructiegeschiedenis en voor andere actoren. Een interessant internationaal voorbeeld is de Britse Construction History Society die al bestaat sinds 1985.