Masterproefonderwerpen

Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van de gebouwde omgeving en zoek je nog een onderwerp voor je masterproef? Het Vlaams Architectuurinstituut heeft heel wat bronnenmateriaal in haar archieven om mee aan de slag te gaan.

Voor verdere informatie neem contact op met Kaat Verdickt, Hoofd Collectie Vlaams Architectuurinstituut, via kaat.verdickt@vai.be.

De Bourgondische kapel

Huiskapel in laatgotische stijl uit de jaren 1490, onderdeel van het voormalige Hof van Immerseel, dat vanaf het laatste kwart van de 14de eeuw een ruim perceel besloeg op de hoek van de Lange Nieuwstraat en de Markgravestraat. In de jaren 1870-80 deed François Baeckelmans (Inventaris Onroerend Erfgoed) ingrepen in de kapel en in andere delen van het gebouwencomplex waar de kapel toe hoort. De glasramen werden tijdens deze campagne vernieuwd door het atelier Stalins-Janssens. In 1972 volgde een restauratie door Joseph-Louis Stynen (Inventaris Onroerend Erfgoed). (bron over Bourgondische kapel: Inventaris Onroerend Erfgoed).

Dit onderzoeksvoorstel combineert verschillende mogelijkheden, die gecombineerd kunnen worden of afzonderlijk uitgewerkt kunnen worden. Enerzijds is er de historische site, die architectuurhistorisch geduid kan worden. Anderzijds is er de receptie van de site, begonnen met de in 1858 uitgegeven monografie van Jolly en uitgedrukt in de opeenvolgende restauratiecampagnes, die gedocumenteerd zijn in verschillende archiefcollecties. Een derde mogelijkheid kan er in bestaan om alle archivalische bronnen over dit complex in kaart te brengen en te evalueren.

Materiaal beschikbaar in het VAi:

 • Platenalbum Baron A. Jolly, Monographie de la Chapelle de Bourgogne à Anvers, 1858 (onvolledig exemplaar, ander exemplaar in de Erfgoedbibliotheek)
 • Archief van François Baeckelmans
 • Archief van Stalins-Janssens
 • Archief van Joseph-Louis Stynen

Materiaal beschikbaar in andere archieven:

 • Het familiearchief Jolly wordt bewaard in het Rijksarchief

De architectuur van buitenverblijven en vakantiewoningen

De gegoede stedeling heeft steeds een nadrukkelijke band onderhouden met de groene rand rond de stad. Dit manifesteerde zich onder meer in een specifiek gebouwde infrastructuur, zoals hotels en restaurants, maar zeker ook in de bouw van buitenverblijven en vakantiehuizen. Deze typologie en de evolutie ervan wordt in beeld gebracht, met aandacht voor omringende factoren zoals de promotie van (weekend)toerisme, transportmogelijkheden, ideologische stellingnames over het leven in de stad versus op het platteland, en de evolutie van natuurbeleving op zich.

Materiaal beschikbaar in het VAi:

 • Archief van Léon Stynen
 • Archief van Eduard en René Van Steenbergen
 • Archivalia van Schillemans
 • Archief van Cols-De Roeck
 • Archief van Georges Baines
 • Archief van Emile Thielens

Architectuur en de auto

De opkomst van de auto en het universele succes ervan als transportmiddel en statussymbool veroorzaakte de creatie van een uitgebreide infrastructuur, zoals autofabrieken en toonzalen, garages, benzinestations, drive-ins, tunnels en autosnelwegen. Ook de woningarchitectuur onderging hierdoor veranderingen. Het onderzoek schetst aan de hand van casussen de impact van de auto.

Materiaal beschikbaar in het VAi:

 • Archief van AGOS
 • Archief van Joseph-Louis Stynen
 • Archief van Léon Stynen
 • Archief van Karel Van Riel
 • Archief van Cols-De Roeck

Conservatie en inventarisatie

Het archief van architect Jos Smolderen (1889-1973): Wereldexpo van 1930

Eind 1926 werd Jos Smolderen (Inventaris Onroerend Erfgoed) aangesteld als hoofdarchitect van de wereldtentoonstelling 1930 te Antwerpen. Smolderen was verantwoordelijk voor inplanting en aanleg van het tentoonstellingspark en ontwierp de Eeuwfeestboog aan de Jan Van Rijswijcklaan, de zogenaamde Olifantenbrug over de Kielsevest, de Christus-Koningkerk, het Feestpaleis, de hallen van de Belgische afdeling en verschillende paviljoenen.

Het archief van Smolderen bevat onder meer een uitgebreide reeks met tekeningen over de wereldexpo die nog niet ontsloten is. De opdracht bestaat uit het in kaart brengen en beschrijven van het gehele archief. De tekeningen en glasnegatieven moeten op vlak van materiële staat zorg krijgen.

Smolderen nam deel aan tal van wedstrijden en verwierf zo enkele opdrachten, zoals voor het Mémorial Interallié in Cointe bij Luik (1924/1925), waarvan ook neerslag is in het archief van het VAi.

Materiaal beschikbaar in het VAi:

 • Archief van Jos Smolderen

Opdracht:

 • Inhoudelijk: wereldexpo 1930 en profiel Jos Smolderen (i.s.m. Van Hoenacker)
 • Ontsluiting van het archief en de tekeningen als objecten in het archiefbeheersysteem
 • Materiële zorg: verpakking en schonen

Materiaal beschikbaar in andere archieven:

 • Aanvullend materiaal beschikbaar in CIVA