NDC en UDC codes

Het archief over de wederopbouw wordt bij de gemeentelijke archiefdiensten bewaard bij het overige gemeentelijke archief dat doorgaans volgens het onderwerpsmatige NDC systeem (Nationale Decimale Classificatie) is geklasseerd. Slechts in een aantal gemeenten, namelijk Diksmuide, Langemark-Poelkapelle en Veurne, heeft men gebruik gemaakt van het UDC systeem (Universele Decimale Classificatie). De NDC en UDC classificaties vormen beide een uitgesponnen systeem van codes. De vele vertakkingen maken de kans kleiner dat gemeenten dezelfde codes kiezen voor dezelfde documenten. Soms heeft een gemeente eigen bijkomende codes aangemaakt, wat evenmin bijdraagt tot de eenvormigheid en gebruiksvriendelijkheid van het systeem.

Het grootste deel van het archief dat verband houdt met de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog is in het NDC systeem terug te vinden onder het nummer 547.0 (met als titel ‘staat van oorlog en zijn gevolgen’) en meer specifiek in een vertakking lager, namelijk 547.52 (‘oorlogsschade aan goederen’). Daarnaast zijn de reeks bouwaanvragen, de codes met betrekking tot herstellingswerken aan de openbare gebouwen van een gemeente (school en onderwijzerswoning, kerk en pastorij, gemeentehuis) en de codes voor werken aan wegen en waterlopen de meest voor de hand liggende plaatsen om te zoeken. Het archief van het Koning Albertsfonds is meestal terug te vinden onder de code voor noodwoningen. In het archief van de gemeente Leke (Diksmuide), de enige van de vier pilootgemeenten die geordend is volgens UDC codes, zitten de stukken over de wederopbouw voornamelijk onder de nummers 1.777.811.6 (ruimtelijke ordening en stedenbouw / Bijzondere Plannen van Aanleg), 1.841.934 (steunmaatregelen ingevolge uitzonderlijke omstandigheden / vergoeding en herstel van schade ingevolge oorlogsschade aan private goederen en bezittingen) en 1.811.111.3 (wegenis / onderhoudswerken). Hoewel het belangrijkste deel van het archief over de wederopbouw zoals gezegd meestal samen zit onder een beperkt aantal codes, mag men ervan uitgaan dat ook in andere reeksen relevante stukken zijn terug te vinden. De wederopbouw overheerste immers een aanzienlijk stuk van de geschiedenis van de frontgemeenten en door de wet op de aanneming van de gemeenten van 8/04/1919 was de inmenging van de Dienst der Verwoeste Gewesten en de Hoog Koninklijke Commissarissen in zo goed als alle aspecten van het bestuur voelbaar.
Het archief over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog zit in dezelfde archiefdozen en onder dezelfde codes als die voor de Eerste Wereldoorlog, in het beste geval in aparte mappen.