Ontwerp en mondelinge geschiedenis Internationaal

Enkele voorbeelden van oral history projecten in het buitenland:

Chicago Architects Oral History Project (USA)

 • Initiatief van Art Institute's Department of Architecture (sinds 1983)
 • Doelstelling: invloed van architecten documenteren op de ontwikkeling van de stad (1900-heden), zonder onderscheid tussen ‘hoge’ en ‘lage’ architectuur: van suburbane woningcomplexen tot en met wolkenkrabbers, van de leerlingen van Mies van de Rohe tot en met commerciële bouwfirma’s. Zowel meer ‘levensbeschouwende interviews’ van oudere architecten als kortere interviews met architecten die bijvoorbeeld een belangrijk gebouw realiseerden of een opdracht verwierven.
 • Bestaat uit: een databank, interviews (getranscribeerd, pdf), biografieën en bibliografieën van de geïnterviewden, foto (soms), lijst van vermelde gebouwen/architecten, excerpten (verwijzingen naar andere gebouwen/architecten)

National Life Stories: Architects’ Lives (UK) en Oral history and landscape design

 • Initiatief: Oral History van The British Library Sound Archive (London). Deze bibliotheek houdt zich bezig met diverse maatschappelijke thema’s en domeinen, waaronder architectuur: Sound Archive catalogue number: C467
 • Een van de weinige oral history projecten waarin architecten uitvoerig aan het woord worden gelaten over hun inspiratiebronnen en drijfveren. De eerste verhalen dateren van architecten van het begin van de twintigste eeuw. Er worden zowel verhalen van architecten in overheidsdiensten als private architecten, van architecten van kleine bureaus en van grote ondernemingen opgenomen. De inhoudelijke thema’s waarop de interviews focussen hebben betrekking op de invloed van nieuwe materialen, de betekenis van dekomst van de computer voor het ontwerpproces en theoretische benaderingen.
 • Raadpleegbaar via een overkoepelende databank waar nog andere verhalen inzitten (geëxcerpeerd en metadata toegevoegd)

Regional Oral History Office

 • i.s.m. Library van de University of California Berkeley
 • Interviews met betrekking tot architectuur an landschapsarchitectuur in de baai van San Francisco. Het gaat om enkele diepte-interviews die volledig zijn getranscribeerd, met index, handig doorzoekbaar. De inleidende informatie over het project en de architect staat mee op de fiche van het interview

FA – Cité de l’architecture et du patrimoine, Frankrijk

 • Teksten: Lefrançois Dominique, “Le témoignage oral, une archive pour l’histoire de l’architecture? Journée d’étude à l’Ifa, 2 décembre 2003”, Colonnes n° 22, décembre 2004, Cité de l’architecture et du patrimoine, 41-45; Lefrançois Dominique et Peyceré David, “La constitution d’archives orales: interviewer les architects donateurs d’archives”, Colonnes n° 24, décembre 2007, Cité de l’architecture et du patrimoine, 47-48.
 • Twee studiedagen in het Institut de l’architecture (2000 en 2003)
 • Doel interviews van architecten: het woord en de stem van de architecten bewaren
 • Representatief? Niet zozeer in verhouding tot het aantal architecten maar wel wat betreft de verschillende soorten architecten en architectuurpraktijken. Wel de bedoeling om op termijn het monografische te overstijgen door een serie van interviews te bundelen en gezamenlijk te ontsluiten.
 • Inhoud? De ‘klassieke’ vragen die architecten over hun werk worden voorgelegd, maar eveneens inzoomen op het belang dat architecten stellen in het bewaren van hun archief bij een erkende bewaarinstelling
 • Interviews werden niet uitgeschreven maar vergezeld van een chronothematische analyse van het gesprek

Oral History Research Office – Columbia University

 • Ontstaan vanuit onderzoeksprogramma uit 1961 van de Columbia University's School of Architecture rond Le Corbusier, Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe en Frank Lloyd Wright. Scroll naar 'architecture' in de alfabetische onderwerpslijst.

John PETER, The Oral History of Modern Architecture: Interviews with the Greatest Architects of the Twentieth Century, NY, Harry N. Abrams, 1994.

 • Eén interviewer, namelijk John Peter, nam gesprekken af van meer dan 70 architecten tussen 1953 en 1966. Onder de respondenten bevonden zich onder andere Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Walter Gropius, Philip Johnson, Eero Saarinen, Oscar Niemeyer, Louis Kahn, Jose Luis Sert en I.M. Pei. Daarnaast werden een 60-tal internationale architecten ondervraagd over de invloed van modernistische beeldhouwkunst en schilderkunst op de architectuur.

Philip Johnson Glass House Oral History Project

 • Het project concentreert zich op het afnemen van interviews met vrienden van Johnson waaronder collega’s als Richard Rogers, Norman Foster and Jaquelin T. Robertson. De stichting van The Glass House beschouwt de herinneringen van vrienden, studenten en medewerkers van Johnson aan de architect als belangrijk erfgoed. Door deze mensen in The Glass House te interviewen, bouwen ze aan een unieke collectie oral history over architectuur.
 • Jonge filmmakers worden gevraagd het interview op film, klankband en in foto’s te documenteren. Dit leidde in juli 2009 tot twee kortfilms.

Eeuw van de stad, Nederland

 • Samenwerking tussen IABR en VPRO
 • Historische geluidsfragmenten bij elkaar gezet op een website